02 augustus 2023

Tijdelijke bescherming derdelanders uit Oekraïne eindigt 4 september

Vanaf 4 september 2023 vallen zogeheten derdelanders uit Oekraïne niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.

 

AWVN berichtte eerder over de verlenging van de ontheemdenrichtlijn voor Oekraïense vluchtelingen. Hierbij kwamen verschillende groepen aan de orde:
1. ontheemden met de Oekraïense nationaliteit
2. vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben maar na 4 maart 2023 nog onder de Richtlijn vallen, omdat zij bijvoorbeeld een verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïense onderdaan
3. vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

Het vervallen van de bescherming op basis van de Richtlijn, heeft alleen betrekking op deze laatste groep.

In Nederland verblijven ruim 4.500 mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar oorspronkelijk uit andere landen komen. De meesten studeerden of werkten in Oekraïne en beschikken over een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij krijgen in Nederland onder andere opvang en leefgeld op basis van de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming.

Ten aanzien van deze groep is discussie ontstaan over de status en duur van hun verblijfsrecht. In verband met procedures bij de Raad van State, is bepaald dat de duur van hun huidige verblijfsrecht op 4 september 2023 afloopt. Omdat de Raad van State waarschijnlijk geen uitspraak doet voor deze datum, is de status voor derdelanders onduidelijk zolang de duur van hun verblijf niet verlengd is.

Voor werkgevers die deze derdelanders in dienst hebben, is het daarom van belang om te controleren of het voor hen nog steeds is toegestaan om vanaf 4 september legaal te werken in Nederland. Beschikken zij namelijk niet meer over de juiste papieren, dan kan dat boetes opleveren.

Op de website van de Rijksoverheid leest u of een derdelander die per 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne valt, nog mag werken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden