19 januari 2021

Grensarbeiderspas: ook voor grensarbeiders met werkgever in VK

Inmiddels is duidelijk dat grensarbeiders met een werkgever in het Verenigd Koninkrijk (VK) ook in aanmerking komen voor een grensarbeiderspas.

Reeds eerder zijn op deze site berichten geplaatst over het aanvragen van een grensarbeiderspas voor werknemers uit het Verenigd Koninkrijk op basis van de uittredingsakte van november 2019 en de gelijke behandeling van deze grensarbeiders:
10/12/2020 Geen EU-inreisverbod voor Britse grensarbeiders
04/01/2021 Grensarbeiderspas voor Verenigd Koninkrijk nodig vanaf 2021

Dat blijkt uit de Q&A op website van de IND, waarin de volgende vraag behandeld wordt:
[Question:]
Do I have to be employed by an employer in the Netherlands to receive a frontier worker’s document?*

[Answer:]
You can only receive a frontier worker’s document under the WA [Withdrawal Agreement – red] as an employee if:
• you are an UK employee in the Netherlands, and
• you were previously working here before 1 January 2021 in the context of the free movement of workers.
You can receive a frontier worker’s document by showing an employment contract with an employer in the Netherlands. Do you have an employment contract with an employer in the UK? In order to receive a frontier worker’s document you will have to show that you are not working temporarily in the Netherlands as a posted worker (on secondment) in the context of the free movement of services.
NB: You are not covered by the WA if you provide services as a frontier worker.
* Information with* is from the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW))

De enige groep waarover nog onduidelijkheid bestaat, zijn gedetacheerde werknemers die al voor 1 januari 2021 in Nederland gedetacheerd waren. Hiervan wordt vooralsnog aangegeven dat deze geen grensarbeiderspas zouden kunnen krijgen. Echter: in de praktijk worden ze wel al afgegeven (sic!). Het is natuurlijk vreemd dat eerst wordt gesproken over ‘in voor alle in Nederland wonenden en werkenden voorafgaande aan 1 januari 2021’ en vervolgens bepaalde groepen toch geen aanspraak op een grensarbeiderspas blijken te kunnen maken.

AWVN is van mening dat ook voor werknemers die reeds voor 1 januari 2021 in Nederland gedetacheerd waren, het mogelijk is gebruik te maken gemaakt van het levenslange overgangsrecht zoals in de uittredingsakte is opgenomen.

Binnenkort publiceert AWVN een overzicht waarin de verplichtingen van werkgevers en werknemers sinds 1 januari 2021 zijn opgenomen wanneer er door of met werknemers uit het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt.
Hierin ook aandacht voor de sociale zekerheid. Het akkoord dat met het Verenigd Koninkrijk op 25 december 2021 is gesloten, bevat namelijk een apart protocol waarin speciale regels op het gebied van sociale zekerheid zijn opgenomen. Dit protocol borduurt voor een belangrijk deel voort op de huidige sociale-zekerheidsverordening 883/2004. In ieder geval staat vast dat dubbele sociale verzekering en dubbele premiebetaling te voorkomen is.
Op migratiegebied blijken meer oplossingen voorhanden te zijn dan aanvankelijk gedacht. Desalniettemin is duidelijk dat het sinds 1 januari 2021 moeilijker is om werknemers met een VK-nationaliteit in te zetten voor werkzaamheden in de EU.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden