In een belastingverdrag leggen landen onderling vast welk land over welke inkomensbestanddelen mag heffen (heffingsrecht). Zo heft het ene land belasting en verleent het andere land vermindering op de belasting of geeft een vrijstelling.

 

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). De inhoud van internationale belastingverdragen verschilt.
Als met een land geen belastingverdrag is gesloten, dan gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Een overzicht van landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten, is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Belastingverdragen regelen ook de belastingheffing voor grensarbeiders – werknemers die in Nederland wonen en in BelgiĆ« of Duitsland werken, of andersom.

Bij het opstellen van een belastingverdrag vormt het modelverdrag van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) doorgaans als uitgangspunt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden