Vakantiepark De Schatberg beperkt administratieve last en risico’s door detachering via werkbedrijf

Waanzin
Camping en bungalowpark De Schatberg in Sevenum heeft ongeveer 40 fte’s aan dienstverbanden en afhankelijk van het seizoen rond de 80 ambulante werknemers.

Volgens Ronald Hoppzak, eigenaar en directeur, werkt De Schatberg al van oudsher met mensen uit de doelgroep: “Wij zitten hier al 50 jaar. Als je bedrijfsvoering het toelaat en je hebt differentiatie in arbeid, dan is het je verplichting naar de maatschappij.”

Hoppzak neemt geen blad voor de mond. Naar zijn smaak wordt er veel geld verspild. Hij weet hoe je het beter kunt organiseren: “Als je duidelijke afspraken maakt met bedrijven en de begeleiding intern goed regelt, dan zijn er meer plaatsingen mogelijk en komt het geld veel beter terecht. Wij kunnen best iemand in dienst nemen die fulltime acht mensen begeleidt. Maar je krijgt daarvoor geen compensatie. Officieel mag het niet iemand uit het bedrijf zijn, dus dan moet je weer constructies gaan bedenken met van die bedrijfjes. Dat vind ik echt de omgekeerde wereld.”

Hoppzak heeft op dit moment alleen ruimte voor werkervaringsplekken. Toch komt er als het aan hem ligt meer werk bij. “We zijn met een grote uitbreiding bezig, een tweede bungalowpark. Meer tuintjes die onderhouden moeten worden en meer technisch toezicht en schilderwerk in de bungalows.

‘Heractivering’ door leer-/werktrajecten
De Schatberg heeft momenteel één gedetacheerde werknemer en één Wajonger in dienst. “Dat aantal wisselt, vorig jaar hadden we er vijf”, vertelt Ronald Hoppzak. De moeilijkheid is volgens Hoppzak dat instanties hem vaak als eindpunt willen zien. Zelf zet hij het liefst in op leer-/werktrajecten.

“We zijn met de gemeente in gesprek over heractivering van werklozen. Ik kan er wel een aantal plaatsen, maar dan moet je ze na anderhalf jaar werkervaring laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.” Tot nu toe was het zo dat een Wajonger die drie jaar bij hem in dienst was een gewoon arbeidscontract moest krijgen. “Dan is er compleet geen vangnet meer. Dat is voor veel werkgevers de reden dat ze er na drie jaar mee stoppen. Dat is bij ons helaas ook gebeurd. Na drie jaar is er geen loondispensatie meer, al het risico wordt in één keer pats boem bij de werkgever neergegooid. Maar die jongens hebben een beperking, die is niet ineens weg door 2 of 3 jaar werken.”

Hoppzak wil niet dat zij het eerste aanspreekpunt zijn voor de gasten, maar hij heeft positieve ervaringen met zijn Wajongers. “Veel bedrijven uit onze branche zijn echte seizoenbedrijven. Maar ons park draait zomer en winter door, waardoor we mensen langer vast kunnen houden. Mensen werken hier op het terrein in de groenvoorziening of het onderhoud of heel beschermd in de keuken, daar spelen die klantcontacten geen rol.”

De Schatberg werkt met name via UWV, Arkant en rechtstreeks met gemeenten. “Als je als bedrijf een aantal dingen doet op dit vlak, dan word je heel snel gevonden door veel – te veel – instanties,” zegt Hoppzak. “Dan geef ik aan: onze personeelscapaciteit zit vol. Maar bij het heractiveren van werklozen of naar een hoger niveau brengen kan ik wel een rol spelen.”

De begeleiding besteedt Hoppzak uit aan leidinggevend personeel. “Natuurlijk bespreken wij het in het team als er iemand bij komt met een rugzakje. En je moet de mensen plaatsen bij iemand die daar goed mee om kan gaan.”

Detachering via werkbedrijf
De Schatberg werkt samen met Stichting Arkant Dienstverbanden,  een onderdeel van NLW Groep, een Limburgs werkbedrijf dat al sinds 1955 werk biedt aan mensen met een arbeidsbeperking.

Ronald Hoppzak: “Wij hebben al zolang als wij hier zitten samenwerkingsverbanden met hen. In het begin deden zij het tuinonderhoud en de groenvoorziening op het park als aanbestedingswerk.” Enkele jaren geleden is De Schatberg gestopt met uitbestedingscontracten. “We wilden zelf de regie gaan voeren. Als het uitbesteed is en het regent, dan kunnen ze de hele dag in de bus zitten. Als we zelf aansturen, dan hebben we meer mogelijkheden voor andere werkzaamheden. Dus werken we met Arkant nu op basis van detachering of projectmatig.”

Medewerker Leon is gedetacheerd vanuit Arkant, hij werkt 36 uur per week en verzorgt het terrein (vegen, snoeien, schoffelen, aanplant verzorgen). Hij doet dit onder begeleiding van het hoofd van de technische dienst.

De Schatberg loopt minder risico dan bij arbeidsovereenkomsten met Wajongers die in dienst zijn en heeft minder administratieve lasten.

Leon is een goed voorbeeld van hoe detachering vanuit een werkbedrijf tot drie tevreden partijen kan leiden. “We werken liefst voor langere periodes met dezelfde mensen. Leon zit hier inmiddels al sinds april 2011.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden