Sungevity is goed voorbereid op mensen met een arbeidsbeperking door het tienpuntenplan

Uitnodiging
Sungevity is een online aanbieder van zonnesystemen. Vicepresident Sungevity Europe Roebyem Anders heeft 75 medewerkers, waaronder medewerkers met een auditieve beperking.

Anders: “Onze mensen vinden het leuk om een sociale onderneming te zijn. Het is begonnen door persoonlijk contact met Social Enterprises NL. We zagen vanuit kantoor daklozen rondhangen en kwamen op het idee die in te zetten.” Alle goede bedoelingen ten spijt werd dit geen succes. “Toen bedachten we dat we ons op doven wilden richten. We hadden de functie van remote solar designer, waarvoor je heel secuur moet zijn met een goed concentratievermogen en ruimtelijk inzicht. Je maakt daarvoor gebruik van satellietbeelden en geavanceerde rekensoftware. Het is bij ons erg luidruchtig op een klein callcenter, dus het is een voordeel als je heel gefocust kunt zijn.”

Sungevity heeft uiteindelijk anderhalf jaar een dove remote solar designer in dienst gehad, die later op de marketingafdeling werkzaam was. “Van die ervaring hebben we heel veel geleerd. Vooral dat we eigenlijk totaal niet goed voorbereid waren. Onze tweede dove medewerker is niet lang gebleven. Die kreeg al snel ergens een topbaan aangeboden. Zijn capaciteiten, werkethiek en houding maakten hem tot een ‘employee from heaven’. Iemand met zo’n houding hadden we het liefst een team van doven laten leiden.”

De derde dove medewerker van Sungevity werkt op de marketingafdeling als graphic designer. Anders: “Deze jongen is heel visueel ingesteld en heeft zoveel creativiteit in huis dat hij aan een ‘half gebaar’ genoeg heeft. Iemand die qua houding beslist niet in de slachtofferrol gaat zitten.” Sungevity heeft momenteel drie dove medewerkers maar heeft moeite om meer mensen met auditieve beperking in te zetten wegens tekort aan aanbod. “Opschaling zouden we nog steeds willen, dus die uitnodiging blijft staan.”

Belang van werving en selectie
Sungevity heeft met name z’n werving en selectie aangepast. “We hebben actief gezocht in de dovencommunity, getwitterd en contact gezocht met Dovenschap”, vertelt Roebyem Anders. In de vacaturetekst gaf Sungevity aan dat bij gelijke kwaliteiten iemand met afstand tot de arbeidsmarkt voorrang kreeg en dat het bedrijf rolstoeltoegankelijk is.

Sungevity zoekt mensen met specifieke talenten en legt de lat hoog. Anders: “Je moet je aanpassen, maar als werkgever moet en kun je de lat niet verlagen voor iemand met een beperking. Het wordt alleen maar succesvol als je iemand als een volwaardige partner aanneemt. Het mag niet zo zijn dat iemand er een beetje bij bungelt, omdat hij vanwege subsidies is aangenomen.” Dat laatste is ook haar kritiek op het geven van te veel incentives aan werkgevers. “Je moet het niet doen voor een leuke paragraaf in je jaarverslag. Het vergt een enorme inspanning van je bedrijf om het succesvol te maken. Dat ondervang je niet met subsidies. Je moet gewoon goede kandidaten zoeken.”

Sungevity leerde door vallen en opstaan. “De kennis hoe met doven om te gaan is er nu. We hebben enorm geïnvesteerd om dat goed te krijgen.” De voornaamste aanpassing was de interne communicatie. “We hebben iedereen verplicht om alles via de chat te doen. Dat had veel positieve neveneffecten, doordat slordige, mondelinge instructies nu vervangen zijn door exacte beschrijvingen.” Verder betreft het kleine aanpassingen: “Je hoort ons acht of tien keer per dag shaken met maracas als we een systeem verkopen. Daar hebben we lichtflitsen voor geïnstalleerd. Ook het noodalarm hebben we aangepast.

Indien nodig maken we gebruik van doventolken. Je moet bijeenkomsten altijd beter voorbereiden. Sommige collega’s hebben een beetje gebarentaal geleerd. We kennen de community een beetje en hebben ons erin verdiept. En onze dove medewerkers krijgen goede begeleiding van onze HR-manager.”

Tienpuntenplan
Sungevity presenteert zich nadrukkelijk als een bedrijf dat sociaal ondernemerschap belangrijk vindt. Dat doet het bedrijf onder andere door lancering van een crowdfundingsinitiatief om collectief te sparen voor zonnepanelen, door lidmaatschap van Social Enterprise NL, maar ook door op de website te benoemen dat het werkplekken biedt aan ‘capabele licht gehandicapten’.

De wens is om ‘financiële winst en maatschappelijke winst hand in hand te laten gaan’. Het bedrijf heeft, zoals vicepresident Roebyem Anders het zelf zegt, bovenmatig zijn best gedaan om bedrijfsprocessen aan te passen en vacatures in te vullen met auditief beperkte werknemers. Met wisselend succes, want Sungevity heeft nu de derde dove medewerker in dienst, maar het doel van opschaling naar een grote groep bleek (nog) niet haalbaar.

Sungevity zoekt specifiek naar hoogopgeleide kandidaten. Reflectie op de eigen ervaringen – zowel positieve als negatieve – en de drijfveer om de aanbodkant te versterken, leidden tot het tienpuntenplan van Roebyem Anders. Dat maakt duidelijk dat bedrijven die voor het opleidingsniveau de lat hoog leggen een goede voorbereiding, inzet en een lange adem nodig hebben om tot succesvolle invulling van vacatures te komen.

Het tienpuntenplan samengevat:

  1. Denk in talenten. Niet in beperkingen.
  2. Verander werkprocessen. Sungevity werkt met een intern chatprogramma.
  3. Durf te selecteren. Zoek de juiste persoon op de juiste plek, want mensen moeten hun eigen successen kunnen boeken.
  4. Beperk je. Richt je op één bepaalde beperking en pas je daarop aan.
  5. Laat je verrassen. Bijvoorbeeld door oplossingen die mensen soms zelf aandragen.
  6. Schaal op. Een grotere groep met dezelfde beperking kan zich aan elkaar spiegelen.
  7. Leer van anderen. En doe er je voordeel mee.
  8. Verbeter voorzieningen en infrastructuur. Stimuleer bijvoorbeeld deelname aan hoger onderwijs.
  9. Ontwikkel verbinding tussen vraag en aanbod. Ontwikkel de benodigde verbindingen tussen vraag en aanbod. Sungevity heeft moeite om goed opgeleide kandidaten te vinden.
  10. Ontwikkel arbeidsvaardigheden. Bied stoomcursussen arbeidsvaardigheden aan, want mensen missen vaak werkervaring.

 

Gepubliceerd 2016

Kenmerken

Mogelijkheden:
Aanpassen werving en selectie
Sector:
Handel
Arbeidsmarktregio:
Noord-Holland Noord
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden