Microsoft focust zich op eigen positionering in arbeidsmarktcommunicatie voor het vinden van de juiste kandidaten

Focus en lobby
Microsoft is een internationaal technologiebedrijf met 700 medewerkers in de Nederlandse vestiging. Op basis van advies van de ‘Raad van Anders’ start Microsoft in 2013 met het creëren van 10 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het Nieuwe Werken lijkt hiervoor erg geschikt. Het project komt pas goed van de grond op het moment dat Microsoft hiervoor speciaal iemand aanstelt die het project zijn volle aandacht geeft. Inmiddels zijn er drie plekken (waarvan een werkervaringsplek) voor mensen met een fysieke beperking gerealiseerd. De combinatie van interne lobby en arbeidsmarktcommunicatie blijkt de sleutel tot succes.

Een speld in een hooiberg
Microsoft wil Wajongers op bestaande reguliere functies plaatsen, en richt haar werving en selectie daarom ook op mensen met een arbeidsbeperking. Het Nieuwe Werken geeft medewerkers veel flexibiliteit, wat aantrekkelijk is voor die doelgroep. Voor de kandidaten die Microsoft selecteert hoeven geen functies aangepast te worden, er zijn alleen soms  werkplekaanpassingen nodig. Coaching vindt uitsluitend plaats via het bestaande interne buddynetwerk.

Florien ten Hove, projectmanager: “Ik heb twee dagen per week tot mijn beschikking, ik ken de organisatie en ik weet wie ik moet aanspreken. Dat scheelt een hele hoop, maar toch gaat het nog niet zo snel als ik zou willen. Omdat we de kandidaten willen plaatsen op reguliere functies, is het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Wanneer een vacature openstaat, duurt het toch relatief lang om kandidaten met een beperking in het sollicitatieproces te krijgen. Die tijd krijg ik vaak niet van de manager.”

Imago als inclusief werkgever
Microsoft heeft een projectmanager ingehuurd om arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking te realiseren. Zij werkte eerder als HR-medewerker bij Microsoft, waardoor ze de organisatie kent en veel goodwill heeft bij medewerkers. Vooral dat laatste is essentieel.

Een belangrijke eyeopener is dat de drie nieuwe medewerkers Microsoft zelf hebben gevonden. Daarom gaat het traject nu uit van de kandidaat. Op het moment dat een kandidaat geschikt bevonden is, gaat de projectmanager de organisatie in om te lobbyen voor een functie. Timing is daarbij lastig, omdat er vaak niet meteen budget beschikbaar is om deze persoon ook direct aan te nemen. Toch is dit de meest succesvolle route gebleken. Om die reden is besloten veel aandacht te besteden aan het imago van Microsoft op de arbeidsmarkt. Microsoft gaat naar universiteiten en hogescholen en praat met ‘Handicap en Studie’ over de mogelijkheden binnen de organisatie. Dit is een expertisecentrum dat hogescholen en universiteiten ondersteunt bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een beperking.

Daarnaast plaatst Microsoft vacatures op daarvoor bestemde websites als ‘Onbeperkt aan de Slag’. Florien ten Hove: “De reacties zijn erg positief. Maar er is nog veel te doen. Pas wanneer voldoende kandidaten ons uit zichzelf weten te vinden, zit mijn taak erop.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden