ISS versterkt haar concurrentiepositie door de organisatie in te richten voor de toekomst en in te spelen op de behoefte van de klant

Duidelijke motivatie
ISS Nederland is aanbieder van facilitaire diensten zoals catering, schoonmaak, contact centers, beveiliging en groenvoorziening en heeft in Nederland zo’n 9.000 mensen in dienst. ISS Nederland is een beursgenoteerd internationaal bedrijf en daarnaast een van de grootste facilitaire dienstverlener wereldwijd.

Volgens Manager Sourcing & Inclusion Robert Oosting zijn deze diensten bij uitstek geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. Oosting: “Wij werken al langere tijd met de Participatiewet-doelgroep, op dit moment hebben we ongeveer 70 werknemers in dienst vanuit die doelgroep. De laatste jaren focussen we ons steeds meer op de doelgroep en onderzoeken we hoe we hier beleid voor kunnen inrichten. We hebben een scan gedaan binnen de organisatie, waarbij we drie drivers (motieven) hebben geformuleerd om hiermee aan de slag te gaan.

Een belangrijke factor is de intrinsieke motivatie om een goede werkgever te zijn als een van de grootste werkgevers in de branche. Sroi speelt ook een belangrijke rol. Steeds meer publieke instituten nemen social-returneisen op in hun aanbesteding. ISS heeft een omvangrijk marktaandeel binnen de publieke sector en wil dit graag behouden/uitbreiden. En dan is er nog de Participatiewet en mogelijk hierop volgend een quotum.

Samen aan het werk
ISS creëert functies bij opdrachtgevers voor mensen met een beperking. ISS heeft apart beleid ontwikkeld voor de HRM-activiteiten rondom werknemers met een beperking. De komende jaren zal ISS naar verwachting een flink aantal Wajongers aannemen, wellicht zelfs om aan het quotum van opdrachtgevers te voldoen. ISS richt zich op verschillende doelgroepmedewerkers vallend onder de participatiewet. Hieronder vallen ook de Wajongers met een geestelijke beperking. Robert Oosting: “Dat heeft alles te maken met motivatie. Ziekteverzuim is bij hen echt niet hoger dan bij reguliere medewerkers, dus daar willen we hartstikke graag mee werken.

Voor ISS zijn Wajongers aan de slag gegaan bij opdrachtgever Accenture. “Als eerste stap naar het plaatsen van Wajongers bij Accenture zijn de mogelijkheden geïnventariseerd: op welke functies kunnen we hen succesvol inzetten? We hebben besloten om de Wajongers binnen het cateringteam te plaatsen. Dat is een stabiele groep met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. De servicedesk viel af als werkplek, omdat dit een vrij hectische omgeving is, die weinig structuur biedt door de frequente rolwisselingen. De mogelijkheid om begeleiding te geven heeft ook meegespeeld in de keuze voor het cateringteam. Daar was de kunde maar vooral ook de persoonlijke motivatie van de teamleden om met de doelgroep aan de slag te gaan het grootst.

De Wajonger staat centraal bij het verdelen van de werkzaamheden. Er wordt gekeken naar wat de Wajonger kan, en wat hij of zij leuk vindt. Aan de hand daarvan wordt besloten welke taken hij of zij uitvoert. Indien nodig, wordt afgeweken van de standaard functiebeschrijving, al blijft die wel de basis vormen.

Binnen het cateringteam van ISS vindt dus functiecreatie plaats: op basis van de capaciteiten van de medewerker wordt een geschikte functie samengesteld. Binnen het cateringteam, bestaande uit 16 medewerkers, zijn momenteel twee medewerkers met een arbeidsbeperking werkzaam.”

Klaar voor de toekomst
ISS realiseert zich dat er voor mensen met een beperking binnen de branche veel mogelijkheden zijn. Opdrachtgevers komen dan ook steeds vaker naar ISS met vragen over dit onderwerp. ISS ziet dat het haar concurrentiepositie kan versterken door enerzijds de eigen organisatie hiervoor gereed te maken. Anderzijds lobbyt ISS actief voor de overdraagbaarheid van het quotum, omdat dit veel werk voor mensen met een beperking en een achterstand op de arbeidsmarkt kan opleveren.

ISS krijgt veel verzoeken van private opdrachtgevers die weliswaar geen social-returneis in de aanbesteding/overeenkomst hebben opgenomen, maar wel een samenwerking willen aangaan om deze arbeidsplekken te realiseren. ISS wil een dergelijke samenwerking graag onderdeel van hun business model maken.

ISS beseft terdege dat zij haar organisatie op korte termijn klaar moet stomen voor inclusief ondernemen, zodat zij haar concurrentiepositie kan verdedigen en klaar is voor de Participatiewet. Robert Oosting en zijn team zijn ervan overtuigd dat wanneer je onderscheidend wil zijn je zelf de kennis en kunde in huis moet hebben. ISS Nederland is daarom bezig een sroi-team op te zetten volgens het voorbeeld van ISS Denemarken waar 24 sroi-managers werken.

In Denemarken heeft ISS al ervaring en ISS Nederland gebruikt dezelfde aanpak: een (of meerdere) operationele manager(s) sroi, die het vraagstuk voor ISS landelijk aanjagen. Dit najaar heeft ISS Peter Vos als Manager SROI aangenomen. Hij is verantwoordelijk voor vraag en aanbod van werknemers met een beperking en hij gaat de begeleiding van deze werknemers vanuit een jobcoachconstructie coördineren. Hierbij wordt een netwerk opgebouwd met WSP, SW-bedrijven en re-integratiebureaus in de regio’s.

Naast de aanname van de Manager SROI richt ISS een speciaal projectbureau sroi in voor de administratieve ondersteuning. Het team dat ISS hiervoor aanstelt, neemt de registratie en subsidiestromen op zich. Ook zal ISS begeleiding op de werkvloer standaardiseren op basis van ervaring.

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden