Ikea Hengelo heeft de succesvolle aanpak voor het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in een handreiking vastgelegd voor landelijke uitrol in alle vestigingen

SW-ploeg hoort er echt bij
Ikea is een woonwarenhuis met 3.000 medewerkers in Nederland. Vanuit de MVO-gedachte en zijn bedrijfsfilosofie wil Ikea een leerbedrijf zijn en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ikea Hengelo is in 2011 in het kader van de Wet Werken naar Vermogen betrokken geweest bij de pilot ‘Toonaangevende bedrijven’. Het doel van de pilot was het creëren van stabiele werkervaringsplekken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, met het idee dat zij daarna meer kans hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Ikea creëert nu arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking vanuit de SW.

Stephanie Schwering, HR-manager van IKEA Hengelo: “De SW-ploeg doet heel nuttig werk, want door hun inzet kunnen reguliere werknemers zich op de kerntaken richten, zoals verkoop en advies aan klanten. De sfeer is goed, het werk niet te zwaar en de werknemers voelen zich gewaardeerd. Ze krijgen veel complimenten van de reguliere werknemers en horen er echt bij.”

De winkel op orde
Ikea creëert werkervaringsplekken voor SW’ers via een detacheringsconstructie. Door de inzet van de SW-ploeg hebben reguliere werknemers hun handen vrij voor kerntaken zoals het contact met klanten. Het is de taak van de SW-medewerkers om de winkel en het magazijn van de Ikea-vestiging op orde te houden.

SW-organisatie SWB groep Hengelo heeft een analyse uitgevoerd van de werkprocessen op de Ikea-afdelingen die in aanmerking komen voor mensen uit de SW. SWB groep Hengelo keek daarbij naar het takenpakket en de tijdsinvestering van reguliere werknemers, met name naar de taken die ‘tot de onderkant’ van het functieprofiel behoren.

Miranda Bansrai, HR Ikea Nederland: “In het begin was het soms lastig schakelen met de SW-organisatie. Die organisatie was niet gewend om op een zakelijke manier te communiceren met een bedrijf. We hebben Locus gevraagd ons te ondersteunen in deze samenwerking. Uiteindelijk heeft een medewerker van SWB Hengelo interviews gehouden met IKEA Hengelo-medewerkers en gekeken om welke taken het nou precies ging”.

De IKEA-winkels vormen een prikkelrijke omgeving, de SW-werknemers worden erop geselecteerd dat zij hun werk kunnen doen tussen de klanten. De SW-ploeg draagt in de regel rode kleding (i.p.v. geel), om te voorkomen dat klanten de hulpkrachten steeds aanspreken. Met een inwerkperiode en een duidelijke dagstructuur biedt IKEA houvast aan de werknemers. Omdat sommige hulpkrachten meer kunnen dan andere, is het mogelijk het takenpakket iets aan te passen. Maar in de basis staat het takenpakket vast, waarvoor de SW-organisatie geschikte kandidaten moet vinden.

Vanuit de SW-organisatie is een meewerkende voorman aangesteld die zorgt voor een goede introductie met behulp van een boekje. ‘Hoe werkt dat bij Ikea’ legt in jip-en-janneke-taal uit welke afdelingen er zijn en bij wie de SW-werknemers zich voor verschillende zaken moeten melden. Dit werkt goed. Een werkcoach van de SW-organisatie begeleidt op zijn beurt de meewerkende voorman.

De meewerkend voorman biedt de werknemers ook dagelijks structuur en begeleiding. Hij is als eerste aanwezig en gaat als laatste weg. ’s Ochtends gaat hij eerst alle afdelingen langs en inventariseert van de werkzaamheden voor die dag. Hierna verdeelt hij de taken. De rest van de dag loopt hij rondes om te kijken of alles goed verloopt. De ploeg en de voorman sluiten de dag gezamenlijk af.

 Klaar voor een landelijke uitrol
De pilot was een succes. Daarom hebben IKEA en Locus (netwerk van bedrijven, gemeenten en SW-organisaties) de aanpak vastgelegd in een handreiking, zodat ook andere vestigingen van IKEA ermee aan de slag kunnen. Er zijn twee versies van de handreiking: een voor SW-organisaties en een voor IKEA-vestigingen. Miranda Bansrai, HR Ikea Nederland: “Het document hebben we gepresenteerd aan alle HR-managers van alle IKEA-vestigingen in Nederland. Een van onze werknemers is alle vestigingen afgegaan om het document door te nemen.”

Het belangrijkste advies: laat de praktijk bewijzen wat wel en niet werkt. Ook is het voor een succesvolle samenwerking belangrijk dat IKEA en de SW-organisatie elkaars wereld leren kennen, door werkbezoeken bij beiden partijen. Locus heeft documenten beschikbaar die hierbij kunnen helpen (partnerschap, projectplan, samenwerkingsvoorstel).

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden