Iedereen die wil werken, is welkom bij McDonald’s

Vanzelfsprekend
McDonald’s is niet alleen een van de bekendste bedrijven van het land, het is ook een grote werkgever. Op dit moment heeft de restaurantketen circa 17.000 mensen in dienst, waarvan 250 met een arbeidsbeperking. En volgens Marjolein Reijs, Director Human Resources van McDonald’s Nederland, zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen.

Al sinds de oprichting is het de visie van McDonald’s dat de medewerkers in de restaurants een afspiegeling vormen van de lokale omgeving. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken en wil leren is welkom bij de restaurantketen. ‘Dat geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een arbeidsbeperking,’ zegt Reijs. Reijs is ervan overtuigd dat het voordelen heeft om mensen met een beperking binnen het bedrijf te hebben. ‘Het zou in het DNA van ieder bedrijf moeten zitten om arbeidsgehandicapten mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen. Het blijken keer op keer heel loyale medewerkers te zijn, die met een stukje extra begeleiding een waardevolle bijdrage aan het team leveren.’

Structuur
Hoewel mensen met een beperking al langer een kans kregen, maakt McDonald’s er pas sinds enkele jaren op een meer gestructureerde wijze werk van. ‘Het was heel lang nogal incidenteel: geïnteresseerde kandidaten kregen vanzelfsprekend een kans, maar we waren niet actief op zoek naar medewerkers met een arbeidsbeperking. Dat doen we nu anders.’

Als eerste stap op weg naar ander beleid heeft McDonald’s het personeelsbeleid van de verschillende franchisenemers geïnventariseerd. ‘We hebben bekeken welke ervaringen onze restaurants hadden met inclusief werkgeven, waar we mee verder konden en wat er beter moest.’

Het viel Reijs op dat veel externe partijen, bijvoorbeeld re-integratiebedrijven, bij plaatsingen meer naar de korte termijn – het aannemen van kandidaten – keken dan naar de lange termijn. ‘Er werd niet genoeg gekeken of de kandidaat en de functie wel bij elkaar pasten. Daardoor was er een redelijk groot verloop en dat leidde er weer toe dat we weinig zicht hadden op hoe inclusief we eigenlijk waren.’

Single point of contact
McDonald’s concludeerde ook dat de communicatie beter gestroomlijnd moest worden. ‘Streven naar een single point of contact’, noemt Reijs dat. Nu is er één contactpunt binnen McDonald’s voor alle zaken rond inclusief werkgeven, waar zowel het UWV als franchisenemers met vragen terecht kunnen.

Deze filosofie van één contactpunt zou breder navolging moeten vinden, aldus Reijs. ‘Om één arbeidsgehandicapte te plaatsen, moeten we met verschillende partijen aan tafel. Dat kan en moet veel efficiënter geregeld worden, dus ook UWV, SW-bedrijven en re-integratiebedrijven zouden zich centraal moeten organiseren om bedrijven te faciliteren en een goede match tussen kandidaat en werkgever mogelijk te maken.’

Focus
Om plaatsingen van mensen met een beperking op de lange termijn succesvol te maken, besloot McDonald’s zich met name te focussen op Wajongers. ‘Focus geeft structuur en houvast. De keuze viel op Wajongers: voor ons een interessante doelgroep, die ook qua leeftijd past bij onze medewerkers en gasten.’

Als volgende stap keek McDonald’s samen met het UWV en het management van de franchisenemers naar de taken die het meest geschikt zijn voor medewerkers met een beperking. ‘Je moet kijken naar de talenten van mensen en waar die het beste tot uiting komen. Dat is maatwerk. Het maakt uit of iemand een autistische stoornis of ADHD heeft, dus daar moet je de takenpakketten op aanpassen.’

Medewerkers met een beperking beginnen bij McDonald’s met één bepaalde taak, maar het takenpakket kan stapje voor stapje worden uitgebouwd. ‘Mensen die het goed doen, kunnen natuurlijk doorgroeien. Sowieso hebben al onze medewerkers dezelfde contractuele situatie. Eerst volgt een proefplaatsing en als dat goed loopt, krijgen zij een normaal contract. Waarbij we, als dat nodig is, natuurlijk ook gebruikmaken van loondispensatie.’

Ambitie
McDonald’s heeft een duidelijke ambitie geformuleerd. De komende jaren wil het bedrijf jaarlijks vijf procent meer medewerkers met een beperking aannemen. Maar dat betekent niet dat McDonald’s Nederland zijn franchisenemers iets gaat opleggen. ‘Uiteindelijk beslissen de franchisenemers zelf. Wij proberen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren, vooral door succesverhalen te delen.’ Daarnaast probeert McDonald’s Nederland de franchisenemers goed te informeren. ‘Zo hebben we een brochure gemaakt met antwoorden op de meest voorkomende vragen, informatie over ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving, regelingen en begeleiding en verhalen met best practices.’

Volgens Reijs zijn de meeste franchisenemers enthousiast over inclusief werkgeven. ‘We hebben nu goed in beeld hoe de verschillende restaurants ermee omgaan. Dat beeld is positief, maar inclusief werkgeven kan nu eenmaal niet altijd. Het maakt immers een groot verschil of we het hebben over een goed lopend restaurant of eentje dat net geopend is en een jong management heeft. Met dat soort dingen moet je altijd rekening houden.’

Eigen begeleidingstraject
McDonald’s is er een groot voorstander van om alle medewerkers, ook die met een beperking, intern te begeleiden. Het UWV houdt echter vast aan begeleiding door externe professionals. ‘We geloven dat ons eigen begeleidingstraject de beste manier is om het uiteindelijke doel, zelfstandig functionerende medewerkers, te bereiken. Maar aan de andere kant moeten we natuurlijk wel voldoen aan de eisen van het UWV en erkennen we ook dat in sommige gevallen externe begeleiding nodig is.’

Op dit moment bekijkt McDonald’s welke vorm de begeleiding het beste kan krijgen. ‘We blijven in contact met het UWV om interne jobcoaching structureel handen en voeten te geven, maar we willen niet te veel gebonden zijn aan wet- en regelgeving hierover. Bij onze franchisenemer in Den Haag volgen twee HR-medewerkers nu een officiële opleiding tot jobcoach. Misschien is dat een goede oplossing.’

Uiteindelijk gaat het volgens Reijs om het duurzaam ontwikkelen van het potentieel van alle medewerkers, ook die met een arbeidsbeperking. ‘Dat vraagt maatwerk en precies dat willen we ook bieden. Maatwerk, aandacht voor het individu en een kans geven aan iedereen die kan en wil werken. Daar staan wij voor.’

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden