Eijkelboom BV zorgt dat 35% social return haalbaar is door de aanstelling van een interne jobcoach en projectleider Social Return

Voldoen aan stevige social-returneisen
Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf Eijkelboom BV heeft ongeveer 35 mensen in dienst, van wie er momenteel 11 tot de doelgroep behoren. Algemeen directeur Erik Punt: “Toen ik het bedrijf in 2008 overnam, werd ik eigenlijk getriggerd door een klant die zei dat hij wilde dat ik met mensen uit de sociale werkvoorziening zijn bedrijfstuin zou onderhouden.”

Dit verzoek sloot aan bij zijn persoonlijke normen en waarden en ideeën over het belang van een bepaalde ‘zakelijke moraliteit’ in je bedrijfsvoering. “Van huis uit ben ik behept met het idee dat waar je wieg staat, in grote mate je kansen bepaalt. Ik had ook in een voorstad van Bombay geboren kunnen worden.” Erik Punt wil een rol spelen in de arbeidsparticipatie van mensen die minder kansen hebben gehad. “Sociaal ondernemen is ook gewoon leuk”, zegt hij. “Je geeft mensen het gevoel dat ze iets zinvols en tastbaars doen. Dat is het mooie van ons werk, wij doen heel tastbare dingen.”

Het verhaal heeft ook een commerciële kant. Zijn bedrijf kan inmiddels voldoen aan de social-returneisen van gemeenten. “De gemeente Apeldoorn vraagt een stevig percentage van 35 procent. Wij kunnen daar prima aan voldoen.” Wat van belang is voor een bedrijf als Eijkelboom bv is dat overheidsopdrachtgevers rekening houden met een werkpakket voor het hele jaar. “Die hebben vaak de verwachting dat je mensen duurzaam zult inzetten, liefst met een vast dienstverband. Maar een werkpakket het hele jaar door is niet vanzelfsprekend in de groenvoorziening. Daar gaan instanties weleens te makkelijk aan voorbij.”

Werkervaringstrajecten met als mogelijke uitkomst een dienstverband
Eijkelboom creëert werkervaringsplekken voor onder andere leerlingen van praktijkscholen en langdurig werklozen. Erik Punt: “We hebben bijvoorbeeld iemand via het Leger des Heils die hier weer langzaam grip krijgt op zijn leven. Want als je op straat hebt geleefd, heb je echt alles verloren wat je dierbaar was. Hij heeft kennis van ons vakgebied en kan die hier toepassen.”

Na het werkervaringstraject maken de deelnemers kans op een betaalde functie bij Eijkelboom. Punt: “Als iemand in staat blijkt die grip vast te houden, dan is hij van harte welkom. Daarbij maken wij gebruik van loonkostensubsidies en een no-riskpolis, zodat zij niet op onze polis gedekt zijn als ze toch uitvallen. Want dan schiet je premie omhoog en dat is voor ons werkgevers een megarisico.”

Van de 35 werknemers komen er 11 op deze manier uit de doelgroep. Zij werken, dankzij tenders waarin het meerjarige beheer en onderhoud van de openbare ruimte zit besloten, in de groenvoorziening maar ook in het straatwerk, verharding, goten, rioleringen, gladheidsbestrijding, houthakken, schilderwerk of ze doen klusjes rondom de werkplaats.

De projectleider Social Return heeft voor de werving contactpersonen bij het UWV, de gemeente Apeldoorn, Werkplein Activerium, Stadsbank Apeldoorn, het Leger des Heils en de Felua-groep. Eijkelboom hanteert als selectiecriterium de commerciële inslag van kandidaten. “En zij moeten bij de pijlers van onze bedrijfscultuur passen: gedrevenheid, behulpzaamheid en betrouwbaarheid. Daar kom je pas achter als je ze goed keert kennen tijdens het werkervaringstraject.”

Interne jobcoach/projectleider Social Return
Eijkelboom BV heeft intern een jobcoach aangesteld om social return gestalte te geven. De projectleider Social Return is daar 10 tot 15 procent van zijn tijd mee bezig. Verder organiseert hij ook de planning en de uitvoering van het bedrijf en geeft leiding aan de mensen in de werkervaringstrajecten. “Dat gaat hem uitstekend af”, zegt Erik Punt.

“Wij krijgen geen subsidie voor interne jobcoaching, maar we zijn er in eerste aanleg wel op gefaciliteerd door het UWV, want deze persoon kwam ook uit een UWV-situatie. Dat soort faciliteiten heb je nodig, want je kunt niet iemand van het ene op het andere moment fulltime op je loonlijst zetten als jobcoach.

Eerst kwam hij een dag bij ons in dienst en vier dagen op uitkering en zo hebben we dat verder uitgebouwd tot een fulltime dienstverband.” De interne jobcoach kon zo eerst ervaring opdoen en een opleiding volgen waarmee hij nu zelf cursussen kan geven. “Zo kan hij nu zelf VCA doceren aan de jongens die hier binnenkomen”, vertelt Punt.

“Ik ben er sterk voorstander van om interne jobcoaching te stimuleren met financiële compensatie, als bedrijven dat zelf willen organiseren. Een interne jobcoach heeft veel voordelen boven een externe jobcoach. De interne jobcoach is iemand die specifiek ook de cultuur van het bedrijf in zich heeft en kan overdragen.” De interne jobcoach werkt ook gedeeltelijk mee als hij met zijn werkervaringskandidaten op pad is. “In zo’n bedrijf als dit is er altijd wel iets te doen, er blijft altijd werk liggen waar je met je eigen mensen niet aan toekomt.”

Eijkelboom heeft net opnieuw Prestatieladder Sociaal Ondernemen trede 3 gekregen, de hoogste trede. “De mevrouw die de audit kwam doen, had nog niet eerder gezien dat er iemand intern jobcoach is om social return gestalte te geven. Ze zei dat wij daarmee eigenlijk PSO-3 met ster moeten hebben.”

* Op 14 april 2016 is Eijkelboom BV gefuseerd met zusterbedrijf Boogaart Almere BV en dragen nu samen de nieuwe naam De Eijk Groep.

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden