De gemeente Purmerend boekt goede resultaten door het aanstellen van een accountmanager sociaal rendement

Het goede voorbeeld
Bij de gemeente Purmerend werken 800 mensen, waarvan 12 met een arbeidsbeperking. De gemeente vindt het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Marika Pruis, senior adviseur werkgevers servicepunt Zaanstreek Waterland: ”Wij zijn als gemeente sociaal bevlogen en vinden het belangrijk om mensen gelijke kansen te bieden. Dat zie je in de aanpak naar onze burgers, we hebben een positieve en sociale instelling jegens hen. Burgers die afhankelijk zijn van een uitkering benaderen we op een respectvolle wijze, waarbij we ons verantwoordelijk voelen voor het creëren van kansen.”

De gemeente vindt het ook belangrijk om geloofwaardig te zijn in aanbestedingstrajecten waar een social-returneis ligt. De gemeente daagt ondernemers uit om tot duurzame plaatsingen te komen, maar wil zelf ook verantwoordelijkheid nemen. “Als wij het opleggen, moeten we ook zelf bijdragen. Daar ligt mijn rol. Als contractant bij aanbestedingen helpt het in de onderhandeling als ik kan zeggen: we dagen u uit, natuurlijk is het lastig, maar wij doen het ook, dus kom maar met uw voorstel. Het helpt dat we niet extreem groot zijn, maar wel groot genoeg om op deze manier druk uit te oefenen.” Aldus Marika Pruis.

Steeds meer kansen
De gemeente Purmerend zet ook functiecreatie in, maar richt zich met name op bestaande vacatures met aanpassing van de manier van werven en selecteren. Marika Pruis gelooft dat de meest waardevolle match ontstaat tussen kandidaat en werk als de afdeling er ook echt wat aan heeft. Daarom is zij bij verschillende afdelingen koffie gaan drinken om te bespreken waar de behoefte lag. Op deze manier zijn de meeste arbeidsplekken gevonden. Samen met de afdelingen wordt een profiel opgesteld en de zoektocht gestart naar een geschikte kandidaat.

Marika Pruis heeft in het verleden zelf een werkgeversservicepunt opgezet en is van huis uit arbeidsbemiddelaar. Door haar achtergrond en netwerk weet ze haar weg te vinden. Maar ondanks haar rechtstreekse contacten met SW-bedrijven en UWV blijft het lastig om kandidaten te vinden.

“Collega’s krijgen steeds meer inzicht in de mogelijkheden en bovendien een positiever beeld van de doelgroep. Collega’s geven me dan door: wat een kwalitatief goede werknemers. Er komt steeds meer enthousiasme voor het bieden van kansen. Uiteindelijk gaat het erom dat je kansen en mogelijkheden ziet. Je hoeft mensen niet te pamperen, ze willen gewoon werken. Ik help de gemeente Purmerend om vanuit kansen te denken.”

Focus en ambitie
De gemeente Purmerend boekt snelle resultaten door het formuleren van harde targets en het aanstellen van een accountmanager sociaal rendement. De gemeente heeft in 2013 een notitie geschreven, waarin staat dat zij jaarlijks 7 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans wil bieden. In 2019 moeten er 32 plekken gerealiseerd zijn.

Alle bestuurders, wethouders en managers hebben een handtekening gezet onder de notitie. Het is hierdoor een gezamenlijk project. Marika Pruis: “Ik blijf benadrukken dat we die opdracht samen te vervullen hebben en het niet iets vrijblijvends is. Het is dus heel belangrijk dat zij een handtekening hebben gezet, daardoor is het echt iets wat we met zijn allen doen.”

De gemeente realiseerde zich dat een notitie niet voldoende zou zijn en daarom is er voor de daadwerkelijke uitvoering een accountmanager sociaal rendement aangesteld. Deze accountmanager heeft tijd en focus om inclusief werkgeven verder te brengen. Medewerkers zien zo ook dat hun werkgever dit serieus neemt. Pruis zorgt, ook door informatie aan medewerkers, voor bewustwording binnen de organisatie en zoekt continu naar mogelijkheden om zowel binnen de gemeente als bij aanbestedingen kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Omdat de gemeente een krimpende organisatie is, komt het thema verdringing vaker ter tafel. “Als ze me vragen hoe het dan met de interne collega’s zit, ben ik heel duidelijk: op het moment dat er een functie vrijkomt, komen eerst de boventalligen aan bod, daarna de interne collega’s en dan pas collega’s uit dit project. Dat stelt hen gerust.”

Marika Pruis: “Het vergt veel inzet om die beweging op gang te brengen binnen een organisatie. Ik ben bezig met een charmeoffensief en overtuig, informeer, faciliteer en zoek naar kansen. Ik ben een jaar bezig en merk nu de spin-off.”

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden