Carapax kan door de inzet van arbeidsbeperkten op prijs concurreren en tegemoetkomen aan opdrachtgevers met MVO intenties

Voor onze kinderen
Carapax IT is een zakelijke IT-dienstverlener met 10 medewerkers. Deze levert onder andere softwareontwikkeling, applicatieondersteuning en data-analyse. Oprichter en directeur Addy Borst, vader van een kind met autisme, wist hoe moeilijk het was voor deze doelgroep om school met succes af te ronden en daarna een baan te vinden. Een goede vriend had ook een kind met autisme: “We vonden het leuk om iets te doen voor deze doelgroep en indirect ook iets voor onze kinderen.”

Samen hebben zij in oktober 2014 de social enterprise Carapax IT opgericht. Ondertussen hebben zij 10 mensen met autisme in dienst bij hun vestiging in Gouda. Zij hebben daar een speciaal ‘competence center’ ingericht, een prikkelarme werkplek waar werknemers zich volledig op hun werk kunnen richten.

Over de toekomst zegt Borst: “We zijn in gesprek met reguliere werkgevers die vastlopen met hun werknemers met autisme. We proberen hen te ondersteunen door bij hen op locatie competence centers in te richten, zodat de werknemers daar in een autismevriendelijke omgeving kunnen werken. Wij kunnen vanuit onze ervaringen die werknemers begeleiden. De zaken gaan goed, we verwachten flink te kunnen groeien. Eind 2015 hopen we 20 medewerkers in dienst te hebben. We krijgen ontzettend veel aandacht in de media, mensen vinden het concept leuk, dus we hebben er vertrouwen in.”

Iedereen is anders
Carapax IT maakt via jobcarving functies en werkplekken passend voor werknemers met een autismestoornis.

Wat functie-inhoud betreft zijn de functies zo georganiseerd dat de werknemers nooit met meer dan één project tegelijkertijd bezig hoeven te zijn. Borst: “We laten mensen nooit twee dingen tegelijk doen, dat gaat niet goed samen met autisme. Een belangrijk punt is ook dat al onze mensen moeite hebben met de politiek van projecten, als opdrachtgevers bijvoorbeeld beginnen over budgetten of targets. Daarom werken we altijd met een projectmanager die de schakel is tussen de medewerkers en de opdrachtgevers.”

Ook houden we rekening met de belastbaarheid van de medewerkers. Borst: “De meeste mensen beginnen beperkt, bijvoorbeeld 3×6 uur, zodat ze rustig zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Veel mensen met autisme hebben een omgekeerd dag- en nachtritme, dat proberen we dusdanig om te bouwen, dat ze ’s avonds weer naar bed gaan. We werken samen met hen toe naar een situatie waarin ze 28 tot 32 uur in de week werken. Meer dan dat geeft teveel spanning. Als uitgangspunt hiervoor nemen we de werknemers: we kijken per persoon wat wel en niet kan.”

Daarnaast is de werkplek aangepast aan de werknemers: Carapax IT richt speciaal voor de werknemers ‘competence centers’ in. Borst: “We kijken naar de inrichting van de werkplek, maken deze zo impulsarm en autismevriendelijk mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld geen telefoons die constant afgaan, dat leidt teveel af. Als iemand moet telefoneren, doet die persoon dat in een andere ruimte. We kijken per werknemer wat goed werkt met onder andere de projectleider en jobcoach. Addy concludeert: “Als we deze aanpassingen niet doen, wordt de uitval erg groot. En dat zou zonde zijn, want deze mensen kunnen vaak heel veel, maar ze falen op aspecten waar ze niet zo goed in zijn (communicatie, projectleiding). Als je deze aspecten van werk goed kunt afvangen, kunnen ze uitstekend functioneren. “

Carapax IT hoeft zelf weinig moeite te doen voor het werven van nieuwe werknemers. Borst: “De mensen vinden ons, wij hoeven niet op zoek naar hen. Vaak benaderen directe stakeholders als ouders ons, of bijvoorbeeld begeleidingsorganisaties van mensen met autisme. Ondertussen hebben we 100 man in het bestand die zichzelf aangemeld hebben. Uiteraard kunnen we deze mensen bij lange na niet allemaal plaatsen, maar het is wel makkelijk om te zoeken naar mensen die goed passen bij de organisatie.

Carapax IT heeft de intentie om mensen een duurzame baan aan te bieden. Borst: “De mensen zijn vaak een beetje beschadigd door slechte ervaringen bij vorige banen, waar ze na drie maanden te horen kregen ‘dat het ’em niet zou worden’. Daarom hebben wij ervoor gekozen de selectie heel gedegen en diepgaand in te richten.

Het eerste gesprek gaat over de capabilities op technisch/IT-gebied. Er vindt een assessment plaats op basis van testmethodiek voor mensen met een autistische stoornis. Hieruit komt informatie naar voren over begeleiding, aanpak, etc. Een tweede en eventueel derde gesprek dienen om alle informatie te verzamelen.
Na een proefplaatsing van twee maanden kan een vast contract volgen.

Van de begeleiding neemt de projectmanager een belangrijk deel op zich. Borst: “De projectmanager zorgt ervoor dat projecten goed verlopen en hij moet dus ook per werknemer kijken naar wat daarvoor nodig is. Externe jobcoaching is beschikbaar voor onze werknemers om de aspecten van autisme beheersbaar te houden. Deze jobcoach doet zijn werk als de noodzaak daartoe bestaat. Als ons bedrijf verder gegroeid is, zal de jobcoach bij ons in vaste dienst komen. Daarnaast is er altijd een psycholoog van de GGZ beschikbaar voor als dingen structureel misgaan of als (in het ergste geval) crisisopvang nodig is. Autisme kan gepaard gaan met andere ziektebeelden, zoals schizofrenie. Het is belangrijk dat we weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Dit zijn zaken buiten de inhoud van de functie die geregeld moeten worden.”

MVO en kwaliteit
Carapax kan door de inzet van mensen met een beperking op prijs concurreren en tegemoetkomen aan opdrachtgevers met MVO-intenties.

Borst: “De inzet van werknemers met een autismespectrumstoornis bepaalt het succes van ons businessmodel.” Opdrachtgevers leven bij de waan van de dag en zaken als het inzetten van arbeidsbeperkten leidt ze af van hun core business. Ze staan er wel positief tegenover vanuit het maatschappelijke aspect, maar hebben niet de ruimte om het echt concreet in te richten. Bovendien zijn veel reguliere werkgevers er huiverig voor, omdat ze niet goed weten hoe zij met mensen met autisme om moeten gaan. Door ons in te huren, kunnen ze zich alsnog voor deze doelgroep inzetten. We zien dat we snel in beeld komen bij bedrijven via hun MVO-officer, die ons weer doorverwijst naar IT.

We zien dat ons businessmodel de aandacht trekt, maar uiteindelijk moet je kwaliteit leveren voor de gevraagde prijs. Wij positioneren ons aldus: we leveren een geweldige kwaliteit voor een lagere prijs. Onze manurentarieven zijn lager door allerlei regelingen als no-riskpolis en loonkostensubsidie, maar ook de salarissen zijn veel minder dan die bij andere bedrijven als PwC en Accenture. Onze overhead is wel twee keer zo groot natuurlijk, door alle begeleiding e.d. Vergeleken met lagelonenlanden kunnen we niet op prijs concurreren, maar als je zaken als lastigere communicatie en reizen met dat soort landen meerekent, dan kunnen we dat wel. Zo heeft een opdrachtgever een deel van zijn werk uit Roemenië teruggehaald en bij ons belegd.”

 

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden