AWVN creëert passende functies en vindt kandidaten door de goede samenwerking met intermediairs

Practice what you preach
Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van hun HR-strategie en hun organisatie, bij de ontwikkeling van de medewerkers en het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. Een belangrijk thema is ‘inclusief werkgeven’. AWVN wil zelf ook een goede werkgever zijn die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en zelf doet wat het predikt. Vanuit eigen ervaring adviseert AWVN ook andere werkgevers in het programma Werkgevers gaan inclusief.

Medewerkers zijn trots op hun collega met een arbeidsbeperking, maar draagvlak creëren was in het begin een uitdaging, aldus HR-adviseur Els van Woensel. “Iedereen is enthousiast en zegt ja, maar het is wel echt een stap voor ze als het bij hen op de afdeling is. Dat verbaasde me wel, helemaal binnen onze organisatie. Als de persoon met een beperking eenmaal aan het werk is, zijn collega’s al snel positief en blij, ze zijn er trots op dat we maatschappelijk betrokken zijn als organisatie en willen hun collega helpen.”

Verlaag de werkdruk op de afdeling
AWVN heeft via zowel functiecreatie als het aanpassen van werving en selectie drie arbeidsplekken voor Wajongers gecreëerd. In eerste instantie werden alle reguliere vacatures opengesteld voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze vacatures bestonden vooral uit sociaal en cognitief complex werk, veel klantcontact en reizen. Toen hier weinig reactie op kwam, realiseerde AWVN zich dat de functies aangepast zouden moeten worden.

Op de financiële afdeling is een functie gecreëerd met duidelijke, routinematige en overzichtelijke klussen. Dit werkt volgens AWVN heel prettig: de reguliere werknemers ervaren verlichting van hun werkzaamheden en de arbeidsbeperkte werknemer heeft een functie die precies bij hem past. Juist door te kijken naar het verlichten van de werkdruk, reageren ook reguliere werknemers positief. Els van Woensel: “Ik probeer ze te verleiden door het plaatje te schetsen dat hun werkzaamheden verlicht kunnen worden. Als ze teveel werk hebben, vraag ik: ‘en wat nou, als we een stuk van je functie zouden weghalen, hoe zou dat dan werken?’ Dan zeggen mensen altijd ja!”.

AWVN probeert ook de werkdruk te verlichten op andere afdelingen waar teveel werk is voor reguliere werknemers. Er wordt gekeken of een deel van de functie losgekoppeld kan worden. AWVN gaat dan bewust op zoek naar iemand met een arbeidsbeperking, die de nieuw gecreëerde functie kan vervullen.

AWVN heeft voor een blinde werknemer bijna niets aan zijn functie hoeven veranderen. Er zijn een paar aanpassingen gedaan, met name in zijn werkomgeving. Hij vervult een reguliere functie. Van Woensel: “Het is leuk om te zien dat Glenn, de blindengeleidehond, een enorme aantrekkingskracht heeft. Collega’s willen de hond uitlaten, zitten bij hem in de ruimte en vinden daar ontspanning, komen speciaal daarvoor naar kantoor!”

Grotere kans van slagen
AWVN creëert passende functies en vindt kandidaten door een goede samenwerking met intermediairs. AWVN had zelf wel bepaalde ideeën voor een passende functie, maar weinig zicht op de taken die iemand met een beperking wel of niet kan uitvoeren.  Intermediairs hebben daarom ondersteuning geboden in het passend maken van de functie. In samenwerking met Autitalent (uitzendbureau voor mensen met een beperking in het autismespectrum) onderzocht AWVN of de functie die zij in gedachte had, ook daadwerkelijk geschikt kon zijn voor iemand met een beperking. Door op de betreffende afdeling samen de taken langs te lopen, kon Autitalent goed inschatten of de functie geschikt en haalbaar was voor haar kandidaten. Een bijkomend voordeel was dat Autitalent ook direct een geschikte kandidaat kon aandragen.

AWVN heeft met een aantal intermediairs een goede relatie en dit vergroot de kans op succesvolle plaatsingen, ook omdat de intermediairs na plaatsing bij de werknemer betrokken blijven. Els van Woensel: “Wij zijn geen maatschappelijke hulp. Autitalent is dat wel, zij houdt dan ook contact met het thuisfront. Bij reguliere werknemers zou ik wel contact opnemen met het thuisfront als er iets mis is, nu schakel ik daarover met Autitalent. Ik wil dat de arbeidsbeperkte werknemer zich goed voelt, maar ik blijf ook werkgever. Autitalent staat er net zo in, het is fijn om daarover op hetzelfde level te schakelen.”

 

Gepubliceerd 2016/2017

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden