Area kan door de inzet van arbeidsbeperkten nieuwe winstgevende activiteiten ontplooien

Ken je kracht
Area is een afval- en reinigingsbedrijf met 130 medewerkers dat in 2006 is ontstaan uit de geprivatiseerde reinigingsdiensten van de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen. De drie gemeenten zijn aandeelhouder en daarmee de opdrachtgevers. Area zit in een gebied in Zuidoost-Drenthe waar veel werkloosheid is. Area wil maatschappelijk iets terugdoen.

Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Area zich vorig jaar aangesloten bij het samenwerkingsverband Samenwerken & Verbinden. Dit is een initiatief van Werkgeversverenigingen WENb (energie, kabel en telecom, afval en milieu) en WWb (water).
Willy Hamstra, manager operations en daarnaast projectleider Participatie: “Toen de Participatiewet eraan kwam, wilden wij daar iets mee, ook omdat dat in onze branche goed kan. Directie en MT gaven een mandaat. Die willen graag dat we een sociale werkgever zijn, zo staan wij ook bekend. Dus konden wij gelijk aan de slag.”

“Wij spreken in brede zin over afstand tot de arbeidsmarkt, wij proberen dus mensen uit verschillende uitkeringen aan de slag te helpen. Maar we willen niet alleen externe mensen binnenhalen. Intern zien we eigenlijk duurzame inzetbaarheid voor medewerkers als doel, omdat die mannen best wel een zwaar beroep hebben en tot aan hun pensioen bij ons mogen blijven”, vertelt Willy Hamstra.

Een belangrijke voorwaarde is volgens Hamstra dat je moet samenwerken met andere partijen en dat je verder moet kijken dan je eigen organisatie. “Wij hebben bijvoorbeeld het werk en de grondstoffen, maar wij hebben niet genoeg mensen die deze groep kunnen begeleiden. Daarom vinden wij het prima als wij dat kunnen uitbesteden. Ken je eigen kracht en je tekortkomingen, overbrug de verschillen en probeer dat met partners te doen. Dat is ons motto.”

AREA maakt WERK van afval
Gedreven door de doelstelling om zowel mensen binnenboord te houden als nieuwe aan boord te halen, is Area een reeks projecten gestart die nieuwe banen opleveren.

De drie mensen die Area door functiecreatie heeft binnengehaald in de sfeer van de Participatiewet zijn een recyclebuddy op een werkervaringsplaats, een meewerkende voorman en een voormalige stukadoor op een betaalde baan bij de milieustraat. Area wil nog twee betaalde functies inrichten in de kantine en op de receptie.

Aan de bovenkant van de programma’s is er het tweejarige talentontwikkelprogramma TOP. Daarin heeft Area vijf jonge werklozen aangenomen. Die waren al chauffeur via een uitzendbureau. Hamstra: “Zij worden opgeleid als ambassadeurs van ons bedrijf en na twee jaar krijgen ze bij goed functioneren een vast contract. We hebben ook vijf interne chauffeurs voor datzelfde programma geworven, zodat ook zij mee kunnen in een persoonlijk ontwikkelplan. Als TOP goed loopt, willen wij dat openstellen als werkervaringsplekken voor externe jonge werklozen. Wij gaan vanuit TOP ook een aantal mensen opleiden om de doelgroep te mogen begeleiden als jobcoach.”

In een ander afvalscheidingsproject werkt Area met stichting Buurt Support. Daar werken tien mensen vanuit het Leger des Heils met behoud van uitkering. Zij scheiden grof huishoudelijk restafval.

Verdringing van bestaand personeel wordt voorkomen, doordat Area nieuwe functies creëert. Nieuwe banen op het doorsorteercentrum, maar ook op verschillende andere projecten, zoals recyclebuddy’s en werkloze jongeren die een TOP-traject mogen volgen.

Hamstra werft kandidaten via UWV of rechtstreeks uit de gemeentelijke kaartenbakken. Ook kan hij mensen met een SW-indicatie inzetten. Er komen voorlopig vier mensen werken, 2 fte totaal. “En we zetten hier een meewerkend voorman op. Dat is iemand die vanuit een WIA-uitkering komt. Voor ons komt hij als een schot in de roos, want hij heeft lesgegeven, kan met de doelgroep omgaan, is technisch en heeft natuurlijk overwicht.”

Een positieve business case
Area heeft meer capaciteit tot haar beschikking door de inzet van mensen met een beperking. Hierdoor kan de organisatie nieuwe activiteiten ontplooien op het gebied van afvalscheiding. Dit levert winst op.

Area creëert nieuwe banen in de afvalbranche. Dat doet het bedrijf door twee maatschappelijke doelen met elkaar te verbinden. Door afval te scheiden in specifieke stromen draagt Area bij aan de circulaire economie, de kringloop van grondstoffen, en daarmee aan duurzaamheid.
Tegelijk doet Area daarmee aan functiecreatie in het kader van de Participatiewet, betaald of onbetaald. “Dat is ook goed voor onze corebusiness, want de zakelijke kant van ons bedrijf staat nog steeds op nummer 1”, aldus Willy Hamstra.

Uit afval kun je bepaalde materialen halen die afzonderlijk van elkaar geld opleveren. Dan moet je wel in groter volume afzetten. Area gaat dat doen met de AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparaten) uit containers van de milieustraten die tot nog toe door de organisatie Wecycle werden opgehaald. Hamstra: “Wij gaan het nu zelf doen. We starten met IT-apparatuur. Maar er liggen meer mogelijkheden in het verschiet.” Area start hiervoor in samenwerking met een private onderneming een nieuw demonteer- en doorsorteercentrum voor AEEA dat een positieve businesscase gaat opleveren. Hamstra: “Het is ons project, maar zij voeren het werk uit.”

Area streeft met deze initiatieven zowel maatschappelijke- als financiële waardecreatie na.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden