17 december 2020

Bonus en Wajong – fiscale aspecten

Op de site van de overheid is een bericht verschenen over de fiscale behandeling van een eenmalige uitkering (bonus) aan een Wajonger. Bij het betalen van een bonus aan een Wajonger spelen twee aspecten een rol, namelijk (i) de verwerking voor de Werkkostenregeling en (ii) verrekening van de bonus met een uitkering.

Werkkostenregeling
Binnen de Werkkostenregeling kunnen netto betalingen aan werknemers ten laste van de vrije ruimte gaan. Daarvoor geldt de gebruikelijkheidstoets. Deze toets houdt in dat de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat vergoedingen tot € 2.400 per werknemer per jaar gebruikelijk zijn. Als de werkgever nog vrije ruimte heeft, is de 80% eindheffing niet verschuldigd. Over het uit de vrije ruimte betaalde loon, betaalt de werkgever geen werkgeverslasten. Dat levert een behoorlijke besparing op.
De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt 1,7% over het fiscale loon tot € 400.000 en 2% over het meerdere. Alleen in 2020 is de vrije ruimte vergroot, tot € 400.000 fiscaal loon bedraagt de vrije ruimte 3%. Voor 2021 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over het fiscale loon tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

Verrekenen met een uitkering
Het UWV verrekent een netto vergoeding via de vrije ruimte niet met een uitkering van een werknemer. Als de werkgever besluit om de bonus of vergoeding niet aan te wijzen maar als brutoloon uit te keren (bijvoorbeeld omdat de vrije ruimte vol is), dan verrekent het UWV het (bruto) loon in sommige gevallen wél met een uitkering – afhankelijk kennelijk van de beoordeling in hoeverre sprake is van een vergoeding ter dekking van gemaakte kosten.

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle Wajong’ers de geharmoniseerde inkomensregeling. Dan wordt 70% procent van het verdiende inkomen verrekend met de uitkering. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding. Daarom loont het ook vanaf 1 januari 2021 de vergoeding voor een Wajong’er via de vrije ruimte (werkkostenregeling) netto uit te keren.

AWVN vindt
Als u dit jaar nog vrije ruimte over heeft, dan loont het om vergoedingen aan te wijzen voor de Werkkostenregeling. In dat geval komt het loon ten laste van de vrije ruimte. De werknemer ontvangt het loon netto en u betaalt geen werkgeverslasten over het loon.
Voor 2020 heeft de Belastingdienst het gebruik van de vrije ruimte extra aantrekkelijk gemaakt door de eenmalige verhoging van 1,7% naar 3%.
Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt dat een netto vergoeding die ten laste van de gerichte vrijstelling of tot € 2.400 per werknemer per jaar die ten laste komt van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling, niet wordt verrekend met de uitkering. Dat blijft in 2021 ook zo.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden