loonwaardebepaling

Logo AWVN-werkgeverslijnEen loonwaardemeting is een onderzoek op de werkplek, waarbij een arbeidsdeskundige de arbeidsprestatie – de loonwaarde – van een werknemer met een arbeidsbeperking meet. Als uit de loonwaardebepaling blijkt dat de loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon, komt de werkgever in aanmerking voor loonkostensubsidie.

Gemeenten en UWV maken gebruik van een gevalideerde loonwaardemethodiek. Het proces bestaat uit drie stappen:

  1. Een vooronderzoek waarin wordt vastgesteld welke werkzaamheden de werknemer verricht
  2. Een bedrijfsbezoek waarbij de arbeidsdeskundige de werksituatie observeert en gesprekken voert met zowel de werkgever als de werknemer
  3. Een rapportage met de onderzoeksresultaten en de loonwaardebepaling.

Lees ook:

Dankzij pilot meer eenduidigheid rondom loonkostensubsidie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden