Loonkostensubsidie & loondispensatie

Logo AWVN-werkgeverslijnDe regelingen loonkostensubsidie en loondispensatie compenseren de werkgever in de loonkosten als hij een werknemer met een arbeidshandicap met verminderde arbeidsproductiviteit in dienst neemt.

Als een werkgever iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak in dienst neemt, kan hij bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. Als de werknemer wegens een ziekte of beperking minder dan het minimumloon kan verdienen, wordt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon vergoed. De loonwaarde wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Mensen met een Wajong-uitkering vallen niet onder de regeling voor loonkostensubsidie.

Heeft een werknemer een Wajong-uitkering en kan hij wegens zijn beperking minder productie leveren dan zijn collega’s, dan kan de werkgever loondispensatie aanvragen. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en het UWV vult het loon dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken.

Er zijn dus verschillende regelingen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Het kabinet wil toewerken naar een uniform systeem, mede om de (administratieve) lasten voor werkgevers te verminderen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden