Jobcoaching

Logo AWVN-werkgeverslijn

Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben. Een jobcoach kan helpen bij de voorbereiding op werk, persoonlijke ontwikkeling en gesprekken met collega’s en/of de leidinggevende. 

Externe jobcoach 
Een externe jobcoach kan de werknemer zelf aanvragen. Deze voorziening wordt door het UWV of de gemeente vergoed als er bij de werknemer sprake is van een structurele functionele beperking (SFB). Voorwaarde is dat de jobcoach voor een erkende jobcoachorganisatie werkt en verantwoording aflegt aan UWV. De begeleiding kan maximaal drie jaar aanhouden, jobcoaching is er namelijk op gericht dat de werknemer uiteindelijk zelfstandig zijn taken kan uitvoeren. Omdat deze vlieger niet voor iedereen op gaat, hebben uitzonderlijke gevallen recht op verlenging. UWV bekijkt dit per geval en elk halfjaar opnieuw.  

Interne jobcoach 
Werkgevers kunnen jobcoaching ook intern regelen. Deze jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn; het kan ook een collega op de werkvloer zijn die hier een speciale training voor volgde. Werkgevers kunnen hier subsidie voor aanvragen, op voorwaarde dat de werknemer met hulpvraag: 

  • een dienstverband van minimaal 6 maanden heeft; 
  • 12 uur per week of meer werkt; 
  • minimaal 35% van het minimumloon verdient. 

Link: Voorwaarden subsidie interne jobcoach

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden