29 juni 2021

Thuiswerkvergoeding in Belastingplan 2022 opgenomen

De introductie van een gerichte vrijstelling loonbelasting voor het vergoeden van de thuiswerkkosten. Dat is een van de onderwerpen die in het najaar zullen worden behandeld in het kader van het Belastingplan 2022, zo blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in pakket Belastingplan 2022 dat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gepubliceerd.

Als er inderdaad een gerichte vrijstelling van loonbelasting voor de thuiswerkvergoeding komt, betekent dit dat de afspraken die veel bedrijven en sectoren nu al hebben gemaakt om de kosten die werknemers maken in verband met thuiswerken te vergoeden, niet langer uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling hoeven te worden gefinancierd.

Wat de fiscale vrijstelling voor de vaste reiskostenvergoeding betreft: om daarvoor in aanmerking te komen, moet aan de zogeheten 128-dagenregeling worden voldaan. Maar deze regeling verhoudt zich niet goed tot de praktijk van hybride werken: wie geregeld thuis werkt, haalt de drempel van 128 dagen niet. Daarom zou in het voorstel opgenomen moeten worden dat de regeling naar rato van de niet-thuiswerkdagen mag worden toegepast.

Over de hoogte van de vrijstelling is nog geen duidelijkheid. Het Nibud stelde eerder als normbedrag 2 euro netto per thuiswerkdag vast. Op verzoek van het ministerie van Financiën buigt het Nibud zich nu opnieuw over de hoogte van de toeslag. Naar verwachting zal die uitkomst niet veel afwijken van 2 euro. Dat bedrag komt ook het meest terug in recente cao-afspraken over de thuiswerkvergoeding.

AWVN vindt het goed nieuws dat het kabinet een gerichte vrijstelling loonbelasting voor het vergoeden van de thuiswerkkosten in het leven wil roepen. Dit voorstel is mede in het Belastingplan 2022 opgenomen naar aanleiding van gesprekken die AWVN met het ministerie van Financiën heeft gevoerd, het afgelopen jaar. Daarin heeft AWVN benadrukt dat onzekerheid over de fiscale behandeling van de thuiswerkkosten en de vaste reiskostenvergoeding lastig was voor werkgevers.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden