09 juli 2021

Hybride werken: revolutie van de thuiswerkvergoeding

Werkgevers gaan op grote schaal over op het verstrekken van thuiswerkvergoedingen. Meer dan de helft van de werkgevers heeft inmiddels de thuiswerkvergoeding ingevoerd. Een half jaar geleden was dat nog maar 20 procent van de werkgevers. 2 euro netto per dag is de norm. Gelijktijdig met de invoering van de thuiswerkvergoeding worden de regelingen voor reiskostenvergoedingen aangepast.

Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven. AWVN voorziet dat het aantal werkenden dat een thuiswerkvergoeding ontvangt snel verder zal stijgen. Een en ander past volgens AWVN in de ontwikkeling naar een post-coronasituatie waarin bij veel bedrijven hybride werken (deels thuis, deels op de zaak of elders) helemaal is geïntegreerd in het bedrijfsbeleid.

De meeste werkgevers willen na de coronacrisis het hybride werken vasthouden. De norm wordt daarbij twee dagen per week thuiswerken en de rest op locatie. 60 procent van de werkgevers geeft dit aan. Verder stellen 9 op de 10 werkgevers vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken.

Uit het AWVN-onderzoek blijkt verder dat tweederde (68 procent) van de werkgevers inmiddels de mobiliteitsregeling heeft aangepast of dat gaat doen. Het populairst is de overstap naar de waarjewerkt-regeling waarin een reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding in één budget worden gecombineerd.

Het onderzoek Hybride werken wordt het nieuwe normaal – met andere vergoedingen is het tweede onderzoek waarin AWVN haar leden, het Nederlandse bedrijfsleven, vraagt naar de verandering in de plek van werken en de regelingen die daarbij horen. Het eerste onderzoek werd najaar 2020 gehouden. Aan het ledenonderzoek namen bijna 450 werkgevers deel. Zij vormen een goede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven.

AWVN is de belangrijkste ­adviseur van Nederlandse werkgevers rond arbeidsvoorwaarden (cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen). Daarnaast adviseert AWVN haar leden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkgeverschap zoals duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht en functiewaardering.

Inlichtingen

Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden