Logo AWVN-werkgeverslijnBij jobcarving wordt een reeds bestaande functie op maat gemaakt en aangepast aan de mogelijkheden van een individuele werknemer. Jobcarving is dus iets anders dan functiecreatie; waar juist – het woord zegt het al – een nieuwe functie wordt gecreëerd.  

Jobcarving biedt werknemers de mogelijkheid om een functie op een voor hem passende manier uit te voeren. Dat kan betekenen dat hij langer over bepaalde taken mag doen, taken aan een collega mag overdragen of werkzaamheden die aansluiten op zijn talent juist mag uitbreiden.