Logo AWVN-werkgeverslijnDoor bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, kunnen er nieuwe, duurzame banen worden gerealiseerd (functiecreatie). Gekwalificeerde werknemers stoten eenvoudige taken af, zodat zij zich primair kunnen bezighouden met werk waarvoor ze zijn opgeleid. De vrijgekomen taken – vaak ondersteunend van aard  kunnen worden uitgevoerd door mensen voor wie de arbeidsmarkt op grotere afstand staat. 

Bij functiecreatie op afdelingsniveau worden bestaande werkprocessen deels of helemaal uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. De werkgever kan de werknemers met een beperking in dienst nemen of gebruikmaken van detacheringsconstructies, waarbij de werkgever een inleenvergoeding betaalt aan de detacheerder. 

De werkgever kan de werkprocessen ook bekijken vanuit een dienstverleningsperspectief en de diensten inkopen bij een bedrijf dat werkt met werknemers met een beperking. De uitvoering van de werkprocessen kan plaatsvinden bij de werkgever of bij bijvoorbeeld een SW-organisatie. 

Professionals die werkgevers adviseren over functiecreatie noemen we jobcreators.