Logo AWVN-werkgeverslijnDe dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiƫle toestand van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen.

Om de dekkingsgraad te berekenen, wordt het vermogen gedeeld door de verplichtingen. Naarmate een pensioenfonds risicovoller belegt, moet het vereist eigen vermogen groter zijn. Naarmate het minder risicovol belegt, kleiner.

0 reacties