Wat is de 30%-regeling?

Logo AWVN-werkgeverslijnDe 30%-regeling is een regeling die het mogelijk maakt een uitgezonden of een ingekomen werknemer belastingvrij een vergoeding te geven voor de extra kosten voor de werknemer die door de uitzending worden veroorzaakt. Deze kosten heten ook wel extraterritoriale kosten.

Als de Belastingdienst de aanvraag voor het verzoek om toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers honoreert, dan wordt het niveau van de extraterritoriale kosten gedurende de looptijd van de regeling gemaximeerd op 30% van het loon van de werknemer. Als de werkelijke extraterritoriale kosten meer bedragen dan 30%, dan komen de werkelijke extraterritoriale kosten voor vergoeding in aanmerking.

De 30%-regeling heeft op 1 januari 2019 belangrijke aanpassingen ondergaan.
1. De toepassingsduur van de regeling is verkort van acht naar vijf jaar voor nieuwe én bestaande gevallen.
2. De periode met een keuze voor de partieel buitenlandse belastingplicht wordt korter.
3. De periode dat de werkelijke extraterritoriale kosten kunnen worden vergoed, wordt verkort tot vijf jaar.

Deze aanpassingen zouden oorspronkelijk op 1 januari 2019 in werking treden, maar het kabinet besloot voor de duur van twee jaar – dus tot 1 januari 2021 – een overgangsmaatregel in te voeren. De hoofdpunten hiervan op een rij.
• Een werknemer die de 30%-regeling heeft gekregen voor een toepassingsduur van acht (of tien) jaar, behoudt deze voor de volledige periode als de termijn afloopt vóór 2021.
• De regeling eindigt op 31 december 2020 als de beschikking nog doorloopt na 31 december 2020 maar eindigt in 2021, 2022 of 2023.
• De toepassingsduur wordt met drie jaar verkort als de regeling eindigt in 2024 of later.

Wat zijn de voordelen van de 30%-regeling?

Als de Belastingdienst het verzoek voor toepassing van de regeling honoreert, dan heeft dat een aantal voordelen, te weten:
• de mogelijkheid voor de werkgever om de werknemer een belastingvrije vergoeding te geven die wordt gemaximeerd op 30% van het (fiscale) loon van de werknemer
• de mogelijkheid voor de werkgever om naast de 30%-vergoeding een belastingvrije vergoeding te geven voor het schoolgeld van de internationale school van de kinderen
• de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling te opteren voor partieel buitenlandse belastingplicht, ook als de werknemer voor de Nederlandse fiscale wetgeving moet worden aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland.

Lees verder:
wat zijn de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling?

wat zijn de eisen aan de schriftelijke verslaglegging?

wat is de aanvraagtermijn en looptijd van de regeling?

Afgeschermd voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties