17 november 2020

Hervorming arbeidsmarkt: van uitstel mag geen afstel komen

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt, daar wil het kabinet zich hard voor maken, laat minister Koolmees weten in een officiële reactie op de rapporten van de Commissie Regulering van werk (commissie-Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die begin dit jaar verschenen. De coronacrisis maakt de urgentie om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken alleen maar groter. Nu er nog slechts vier maanden resteren tot de volgende Tweede-Kamerverkiezingen, is de ruimte voor het huidige kabinet om hier iets aan te doen zeer beperkt. Koolmees laat het daarom aan een volgend kabinet om te bepalen welke aanpassingen het hardst nodig zijn.

 

Om de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst zijn hervormingen nodig, bijvoorbeeld om het grote verschil tussen werkenden met een vast contract en werkenden met een flexibel contract te verkleinen. Het huidige kabinet heeft al een begin gemaakt met het aanpassen van wetten en regels om dergelijke ‘systeemfouten’ te herstellen. Zo ziet minister Koolmees de Wet arbeidsmarkt in balans als een poging om de verschillen tussen vast en flexibel werk te beperken. Maar het hervormen van de arbeidsmarkt vraagt om ingrijpender stappen.

AWVN kan er dan ook in komen dat het kabinet dit belangrijke thema overlaat aan zijn opvolger. Maar van uitstel mag geen afstel komen; hervormingen zijn broodnodig om de arbeidsmarkt beter in balans te brengen. De coronacrisis heeft het vergrootglas op deze problemen gelegd.

AWVN ziet drie prioriteiten bij het hervormen van de wereld van werk:

  1. Maak werkgeverschap aantrekkelijk
    De meeste werkgevers willen duurzame arbeidsrelaties aangaan, maar worden daarvan weerhouden door wat er allemaal bij vaste arbeidsrelaties komt kijken. Het moet makkelijker worden om ook binnen duurzame relaties voldoende wendbaarheid te organiseren.
  2. Maak de rijbanen voor contracten gelijkwaardig
    Als een werkgever goede redenen heeft om voor flex of zzp te kiezen, moet die rijbaan goed begaanbaar zijn.
  3. Maak het contract minder bepalend
    Leg een fundament van sociale zekerheid, ontwikkeling, bemiddeling en belasting voor alle werkenden.

Bekijk hier uitgebreider onze ideeën voor een beter werkend Nederland.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden