15 januari 2020

Hoe combineer je werkvloer en schoolplein?

Op het schoolplein is het al langer onderwerp van gesprek: hoe combineer je de zorg voor kinderen met je werk? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft dit thema nu ook geagendeerd in haar nieuwe rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Beleidsadviseur Anne Megens legt in deze vlog uit waarom de werk-privébalans niet alleen een persoonlijke, maar ook een maatschappelijke uitdaging is en wat je hierover in het arbeidsvoorwaardenoverleg kunt afspreken.

De WRR pleit ervoor dat de sociale partners en de overheid het bevorderen van goed werk als belangrijke maatschappelijke opdracht zien. Goed werk is van belang voor de kwaliteit van leven van individuen, voor de economie en voor de samenleving als geheel. In het rapport benoemt de WRR drie voorwaarden voor goed werk. Naast de werk-privébalans (grip op het leven), zijn dat grip op geld (een gepast loon met zekerheden) en grip op het werk (autonomie en verbondenheid op het werk).

Hoe combineer je werkvloer en schoolplein?

Hoe combineer je werkvloer en schoolplein?
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden