Harmoniseren bij Alk-Abelló: snel en zorgvuldig

Twee totaal verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden binnen een halfjaar harmoniseren. Dat was de opgave waar ALK-Abelló voor stond na de overname van een bedrijf uit dezelfde sector (allergiebehandeling).

Vraagstuk

Om zijn arbeidsmarktpositie te verstevigen, nam farmaceutisch bedrijf ALK-Abelló collegabedrijf Artu Biologicals over. Een tamelijk complex proces omdat, in de woorden van AWVN-adviseur en projectleider Tammo Delhaas, ‘alles wat maar verschillend kón zijn aan arbeidsvoorwaarden, ook verschillend wás.’ Van vakantiedagen tot aandelenregelingen. Die laatste had Artu (voor de overname onderdeel van het beursgenoteerde fonds Fornix) wel, maar ALK niet.
Er was bovendien haast geboden: de deadline om de beide arbeidsvoorwaardenpakketten te harmoniseren lag op een halfjaar. Dan moest het één pakket zijn, vereenvoudigd en competitief, inclusief goedkeuring van de gezamenlijke ondernemingsraad.

Oplossing

In nauw overleg met de directies en ondernemingsraad zorgde een breed team van AWVN-specialisten binnen enkele maanden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten en een nieuw handboek arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer kreeg een individueel overzicht van de oude en nieuwe situatie. In de nieuwe arbeidsvoorwaarden was er tevens een compensatieregeling opgenomen voor Artu-medewerkers die hun aandelencompensatieregeling verloren. Ook alle andere verschillen, onder meer in functiewaardering en beloning, werden geharmoniseerd.

Resultaat

De deadline werd gehaald, mede omdat de ondernemingsraad vlot instemde met de nieuwe regelingen. Zij beoordeelden – in samenspraak met ingehuurde experts – de nieuwe arbeidsvoorwaarden als helder en gunstig.

ALK kijkt tevreden terug op het harmonisatieproces. ‘De mensen van AWVN reageerden steeds heel snel en werkten onderling goed samen, en dat was voor belangrijk deel te danken aan de goede coördinatie van de projectleider’, aldus Vivian Stienen, HR-directeur bij ALK. ‘Ik heb veel in het buitenland gewerkt en het valt me op dat de klantgerichtheid van AWVN on-Nederlands goed is. Zowel inhoudelijk als procesmatig werkt AWVN zeer professioneel.’
Jan Willem Gombert, die ten tijde van de harmonisatie als interim-manager bij ALK werkte, onderschrijft dat. ‘Ik heb met vergelijkbare organisaties gewerkt. Qua professionaliteit en snelheid springt AWVN er zeker heel positief uit.’ Vanwege die positieve ervaringen schakelt ALK inmiddels geregeld advocaten van AWVN in.

Over Alk-Abelló en de inzet van AWVN

ALK-Abelló is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met specifieke immunotherapiën. De onderneming is wereldwijd marktleider in diagnostiek en behandeling van allergieën. Tot voor kort was ALK gevestigd in Nieuwegein en Artu in Lelystad. Na de overname van Artu is ALK verhuisd naar Almere. De ongeveer honderd Nederlandse medewerkers van ALK houden zich voornamelijk bezig met sales en marketing. Wereldwijd heeft ALK zo’n 1.500 mensen in dienst.

Inzet van AWVN
• Doorrekenen scenario’s
• Opstellen harmonisatieafspraken
• Ontwikkelen nieuw beloningsbeleid
• Opstellen nieuwe arbeidsovereenkomsten
• Ontwikkelen nieuw stelsel voor functiewaardering
• Samenstellen individuele overzichten oude en nieuwe situatie

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden