24 november 2022

Beloningsverschil blijkt geval van discriminatie

Onlangs was het weer equal pay day. Uit onderzoek van AWVN blijkt dat het onverklaarbare verschil in beloning voor gelijk werk zo’n 2 á 3% is. In de praktijk blijkt soms sprake van uitschieters. Een bedrijfsjuriste bij Wehkamp kreeg € 1.000 (zo’n 20%) per maand minder voor hetzelfde werk als haar mannelijke collega. Levert een dergelijk beloningsverschil altijd discriminatie op? Dat is niet altijd het geval, maar in deze zaak wel.

Blog arbeidsrecht

Gelijke beloning

De wet bepaalt dat een werkgever geen onderscheid tussen mannen en vrouwen mag maken bij onder meer de arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt is gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. Degene die meent dat onderscheid is gemaakt, moet feiten aantonen die het onderscheid kunnen doen vermoeden. Het is dan aan de andere partij om te bewijzen dat niet in strijd met de wet is gehandeld.

Kantonrechter: geen discriminatie

Volgens de kantonrechter was in het onderhavige geval geen sprake van verboden onderscheid. Niet ter discussie stond dat het ging om een gelijkwaardige functie en de man aanzienlijk meer betaald kreeg dan aan de vrouw.
Volgens Wehkamp was dit onderscheid te rechtvaardigen omdat de werkervaring van de vrouw anders werd gewaardeerd. De vrouw had zo’n 6 jaar als advocaat gewerkt en daarna één jaar als bedrijfsjurist. De man had 3,5 jaar ervaring bij E&Y en werkte daar voor grote ondernemingen vergelijkbaar met Wehkamp. De rechtbank ging mee in dit verhaal en overwoog zelfs dat de vrouw onvoldoende feiten en omstandigheden had aangedragen om een vermoeden van onderscheid aan te nemen. De vrouw besloot daarop in hoger beroep te gaan.

CRvdM: wel discriminatie

In de tussentijd werd het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) om een oordeel gevraagd. Dat oordeelde dat er wel verboden onderscheid in het spel was. Het feit dat sprake is van arbeid van gelijke waarde en de man hoger wordt beloond, is volgens het CRvdM voldoende voor het vermoeden van discriminatie. Het is vervolgens aan Wehkamp om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie.

Het oordeel van CRvdM en uitgebreide toelichting op deze casus vindt u op de website van het College voor de Rechten van de Mens

Het CRvdM vond het verschil in waardering van de werkervaring en de uitleg die Wehkamp daarbij heeft gegeven, onvoldoende. Zelfs als de man nuttigere werkervaring met zich meebracht, kan dit het beloningsverschil van € 1.000 niet verklaren. De vrouw had immers twee keer langer relevante werkervaring opgedaan.
Het CRvdM oordeelde vervolgens ook dat de vrouw is benadeeld als gevolg van haar verzoek om gelijke beloning. Na het gelijktrekken van het salaris, kwamen er namelijk opeens klachten over haar functioneren en werd de arbeidsovereenkomst niet verlengd.

Hof Arnhem-Leeuwarden: geen uitspraak
Het hof is niet aan een uitspraak toegekomen. Wehkamp betaalt de vrouw namelijk het achterstallige salaris, een billijke vergoeding en advocaat- en proceskosten. Totaal € 113.000. Volgens de betrokken vrouw meer dan in de gerechtelijke procedure is verzocht.

Conclusie
Voorkom discussie, en zorg voor gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid. AWVN kan helpen om verschillen in beloning in kaart te brengen. Meer weten? Neem gerust contact op.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden