Organiseren van werk

Door de toenemende dynamiek in de omgeving van een organisatie neemt het belang van organiseren van werk toe.

Door het werk effectief en efficiënt te organiseren wordt het werk sneller en beter uitgevoerd en is de organisatie minder tijd kwijt aan voortdurende afstemming.

Veel organisaties wijzigen de structuur en de aansturing van de organisatie met enige regelmaat – ook vanwege overnames en fusies. De verschillende werkprocessen van de organisatie wijzigen minder vaak: bedrijfsprocessen zijn in de regel stabieler dan de organieke inrichting van die processen. Met het (opnieuw) structureren van werk en processen valt voor organisaties veel rendement te behalen.

AWVN biedt dienstverlening aan om organisaties doelmatig in te richten met een doorkoppeling naar samenhangende functies. De adviesaanpak organisatie(fijn)inrichting gaat uit van de bedrijfsprocessen en levert op: een effectieve organisatie- c.q. werkstructuur die vertaald kan worden in een samenhangende functiestructuur. Optioneel kan deze functiestructuur dienen als basis voor functieonderzoek, functiewaardering en beloningsbeleid van de organisatie.

Klantvragen over organiseren van werk

U kunt de organisatieadviseurs van AWVN inschakelen voor
• het onderzoeken, analyseren en beschrijven van processen en werk
• het optimaal fijninrichten van (delen) van een organisatie op grond van processen en werk
• een onderzoek naar en advies over de optimale herinrichting van werk en processen
• het beschrijven van processen en werk in taken, rollen en functies
• het vertalen van taken, rollen en functies in een samenhangende functiestructuur
• het verrichten van functieonderzoek en functiewaardering volgens de ORBA-methode

Waarom AWVN?

Waarom AWVN?
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden