03 december 2019

Langer doorwerken? Zo gaat het niet lukken!

Werkenden worden geacht om langer door te werken. Dat is het gevolg van een aantal maatschappelijke vraagstukken: vergrijzing en ontgroening, betaalbaarheid van sociale voorzieningen en pensioenregelingen en krapte op de arbeidsmarkt. Van werkgevers, vakbonden en overheid vraagt dit inspanningen om werkenden daadwerkelijk tot op hogere leeftijd aan het werk te houden.

Hoe kijken werkgevers daar tegenaan? Gaat het hen lukken om de gemiddelde uittredingsleeftijd te verhogen en oudere werkenden fit de eindstreep te laten halen? Dat zijn de kernvragen van een enquête die AWVN afnam onder haar leden.

De conclusie: Er moeten veel aanvullende maatregelen worden genomen. Vooral het bewustzijn van werknemers rond dit vraagstuk moet veel hoger en beleid moet krachtiger fiscaal worden gesteund. Uitgaande van de huidige situatie bevinden honderdduizenden werkenden zich in de ‘gevarenzone’.

Belangrijkste uitkomsten van de enquête

 Driekwart van de werkgevers denkt dat een deel van hun medewerkers moeite zal hebben om de hogere pensioenleeftijd te halen.

 De helft van de werkgevers verwacht dat zeker 10% van hun medewerkers de pensioenleeftijd niet gaat halen.

 Werkgevers combineren verschillende instrumenten om te bevorderen dat hun medewerkers geestelijk en lichamelijk voldoende gezond blijven. Leefstijlbevordering, aanpassen van de arbeidsduur, aanpassing van de arbeidsomstandigheden en deeltijdpensioen zijn op dit ogenblik de populairste instrumenten onder werkgevers; ontslag en generatiepact de minst populaire instrumenten.

 Wel overweegt 1 op de 5 werkgevers in de toekomst een generatiepact in te voeren.

 Toekennen van seniorenverlof gebeurt nu nog vrij veel, maar werkgevers zien dit als één van de minst interessante maatregelen om in de toekomst te nemen. Hetzelfde geldt voor een andere ‘ontziemaatregel’: vrijstelling van onregelmatige diensten.

 Werkgevers stellen veel geld – bedragen uiteenlopend van nul tot duizenden euro’s per werkende – beschikbaar als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rond langer doorwerken. Het is werkgevers veel geld waard.

 4 op de 10 werkgevers zien als probleem dat werknemers zich onvoldoende bewust zijn van de noodzaak om langer door te werken. Ook de nog steeds haperende ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid wordt als grote belemmering gezien.

 Werkgevers vinden dat de overheid (extra) geld beschikbaar moet stellen en het fiscaal aantrekkelijker moet maken om problemen rond langer doorwerken op te lossen: ofwel om mensen eerder (deels) met pensioen te laten gaan ofwel om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Download het onderzoeksrapport (exclusief voor leden, dus achter inlog)
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden