Ruimte: breder inzetten HR-instrumenten

HR-afdelingen beschikken veeal over prachtige HR-instrumenten en interventies, zoals tests, coaching, healthchecks, werkplekonderzoek, jobcarving, regelingen voor aangepaste werktijden, enz. Vaak worden deze helaas pas ingezet als  iemand al klachten heeft of niet meer goed functioneert. Eind twintigste eeuw gingen we van inzetten op curatief naar preventief, nu maken we de stap naar amplitief (het versterken van alle medewerkers).

Beschrijving interventie
Samen met HR lichten we alle regelingen, interventies en tools door en verdelen deze in de vier HR-bundels: behoud, ontzie, ontwikkel en benut. Is er een goede balans in aanbod in de vier bundels?  Met name traditionele werkgevers bieden over het algemeen te weinig in ‘ontwikkel’ en ‘benut’. Als dat blijkt na deze vlotte analyse van de HR-instrumenten, kan de werkgever dit toevoegen. AWVN kan helpen bij het ontwikkelen van mogelijke tools en interventies.

Wanneer past u deze interventie toe?
Als de organisatie vanuit de beleidsvisie niet langer alleen wil inzetten op medewerkers met een groter risico op uitvallen, maar alle medewerkers wil versterken.

Wat levert deze interventie op?
Toen de HR-focus eind vorige eeuw van curatief naar preventies draaide, was kostenbesparing een argument. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen. Ook deze nieuwe beweging levert een kostenbesparing op. Wanneer u inzet op de totale populatie neemt de productiviteit toe en de kosten voor preventie en curatie nemen af. Dubbele winst dus. Anders gezegd: wanneer u met de HR-instrumenten inzet op alle medewerkers, is maar een kleine verbetering nodig om onderaan de streep een groot verschil te maken.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden