Ruggensteun: voorbeelden en voorbeeldgedrag

‘Het zelfbewustzijn van medewerkers vergroten’, ‘nieuw gedrag aanleren’ of ‘persoonlijk leiderschap bevorderen’, zijn wensen die we regelmatig horen van werkgevers. Dit zijn geen eenvoudige wensen en zijn geen ‘quick wins’ . Meestal is een combinatie van interventies nodig. Een krachtige interventie is bewust sturen op voorbeelden en voorbeeldgedrag.

Beschrijving interventie
Bij deze interventie gaan we op zoek naar positieve voorbeelden en voorbeeldgedrag dat past bij de (nieuwe) koers van de organisatie. Deze voorbeelden vergroten we op een natuurlijk manier uit. Storytelling is een uitstekend instrument, dat we benutten om voorbeelden te identificeren en te delen. Deze verhalen zijn echt, van collega’s die dichtbij staan. Daardoor kan iedereen zich hieraan optrekken. In deze interventie kunnen we ook samenwerken met een communicatiebureau, omdat deze interventie dicht tegen interne communicatie aan zit.

Wanneer past u deze interventie toe?
Kies voor breed communiceren van goede voorbeelden en voorbeeldgedrag wanneer een richting meer moet gaan leven bij individuele medewerkers. Wat betekent deze richting voor de medewerker, wat bedoelt de organisatie precies met die nieuwe kernwaarden in het werk?
Deze interventie zorgt ook voor ruggensteun. Verhalen van anderen helpen om zelf inzichten te verkrijgen, een intentie op te bouwen, actie te ondernemen en dat hieuwe gedrag zelf ook vol te houden.

Wat levert deze interventie op?
Medewerkers gaan de gewenste verandering op onbewust niveau voelen en naar het aangereikte voorbeeldgedrag handelen.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden