Financiële onderbouwing arbeidsvoorwaardenbeleid

Dienstverlening AWVN, arbeidsvoorwaarden, rekenmodellen
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Het vernieuwen of aanpassen van het HR- of arbeidsvoorwaardenbeleid vraagt in toenemende mate financiële onderbouwing. U wilt inzicht in de consequenties van (voorgenomen) beleid voor uw eigen organisatie én voor uw (individuele) werknemers. En bij voorkeur wilt u zelf verschillende scenario’s eenvoudig doorrekenen om zo tot het ideale beleid te komen. Voorstellen waarvan de financiële consequenties transparant inzichtelijk zijn gemaakt, kunnen rekenen op meer draagvlak bij alle stakeholders.

Ervaren AWVN-adviseurs ontwikkelen rekenmodellen waarmee voorgenomen beleid makkelijk is door te berekenen en te onderbouwen – van verschillende scenario′s. Wij maken de rekenmodellen altijd in overleg met de opdrachtgever. Voor enkele onderwerpen – denk aan de transitievergoeding – hebben wij standaardrekenmodellen gemaakt.

Rekenmodellen maken wij voor onder meer voor het doorrekenen van:

• cao-afspraken
• modernisering van de cao
• beloningsbeleid
• sociaal plan
• ontslagvergoedingen conform uw sociaal plan
• afspiegelen
• generatiepact
• harmonisatie van cao en/of arbeidsvoorwaarden
• kosten van in- en outsourcing
• overgang van cao
• pensioenregeling
• kosten van pensioen
• fiscale aanpassingen.

Waarom rekenmodellen van AWVN?

Al onze rekenmodellen:
• zijn geschikt om zelf snel (nieuwe) scenario’s door te rekenen
worden gemaakt door rekenmeesters met ruime ervaring met HR-vraagstukken
• worden op maat (af)gemaakt, zodat in principe alle wensen er in te verwerken zijn
• berekenen de financiële consequenties voor zowel de werkgever als voor (individuele) werknemers
• zijn goed bruikbaar bij toelichting aan directie, OR, vakbonden en medewerkers.

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden