Beloningsbeleid

Wendbaar – en daarmee toekomstbestendig – belonen verdient prioriteit.

Het is een vorm van belonen waarin niet alleen aandacht is voor materiële, maar ook voor immateriële beloning. Waarin het niet enkel draait om geld, maar ook om aandacht, persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit.

wendbaar belonenOrganisaties staan voor de opgave het beloningsbeleid aan te passen aan veranderende omstandigheden. Wat betekent resultaatgerichtheid en wendbaarheid voor de wijze waarop het bedrijf beloont? Hoe kan een bedrijf inspelen op de veranderende (arbeids)markt?

Steeds meer organisaties zoeken naar andere middelen dan alleen het salaris om de inzet van medewerkers te belonen. Wat is er mogelijk qua waarderingsvormen? Een periodieke APK voor het beloningsbeleid is aan te bevelen. Natuurlijk is de inhoud en het proces afhankelijk van de situatie binnen uw organisatie. Eén ding staat vast: investeren in wendbaar belonen loont!

AWVN begeleidt u graag bij het vormgeven van nieuw of vernieuwend beloningsbeleid. AWVN heeft veel ervaring in het begeleiden van directie en management van ondernemingen bij het opstellen en aanpassen van het beloningsbeleid en de daarbij behorende belonings- en waarderingsvormen. Met behulp van de beproefde interactieve managementpresentatie ‘Aan de slag met wendbaar, bewust belonen’ komt u in relatief korte tijd gezamenlijk tot vernieuwd beloningsbeleid.

In de managementpresentatie zijn de nieuwste beloningsinzichten en waarderingsvormen verwerkt en krijgt u voorbeelden en ervaringen uit de praktijk aangereikt. Deze (op uw wensen afgestemde) managementsessie bevat doorgaans de volgende ingrediënten:
• inzicht in de why voor verandering en bewegingen in belonings- en waarderingsvormen (inclusief praktijkvoorbeelden)
• analyse van het huidige beloningsbeleid aan de hand van door AWVN opgestelde benchmarks en een gezamenlijke beoordeling van de huidige beloningsvormen in relatie tot de (belonings)doelstellingen van de ondernemingen, inzicht in mogelijke belonings-/waarderingsvormen en vaststelling toekomstperspectief
• aan de hand van bouwblokken keuzes maken ten aanzien van de hoogte van de vaste beloning, het salarissysteem, de salarisgroei, eventuele segmentering, de vormen en de hoogte van de variabele beloning en eventuele andere belonings-/waarderingsvormen
• afspraken maken over het vervolgtraject qua inhoud, uitwerking en proces.

Met de managementpresentatie ‘Aan de slag met wendbaar, bewust belonen’ zet uw management in een korte tijd onder deskundige begeleiding van ervaren AWVN-beloningsexperts de contouren van (ver)nieuw(d) beloningsbeleid uit. AWVN biedt bovendien een professionele, concrete follow up doordat AWVN beschikt over praktisch en samenhangend instrumentarium voor vormen van resultaatgericht belonen, waarderen, beoordelen, competentie- en resultaatmanagement.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden