Afspiegelingstool

Dienstverlening afspiegelingstool reorganiseren
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsrecht.

AWVN heeft een afspiegelingstool ontwikkeld waarmee uiterst accuraat, snel en transparant vast te stellen is welke werknemers voor ontslag voor te dragen in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganiseren).

 

De afspiegelingstool is geheel in lijn met de UWV-regels, en is op onderdelen zelfs nauwkeuriger. De AWVN-tool is de enige die rekening kan houden met het type contract (tijdelijke en vaste contracten, die van uitzendkrachten, oproepkrachten, et cetera), de groep AOW-gerechtigden en werkenden die op de peildatum uit dienst zijn.
De afspiegelingstool geeft naast de headcounts ook een overzicht van de krimp in fte’s (of andersom afgespiegeld) en laat in stappen zien hoe de ontslagvolgorde in de wiskunde van de UWV-regels tot stand is gekomen.
De tool kan gemakkelijk worden ingesteld op de berekening van grote aantallen uitwisselbare functies, doordat de functiecode en de krimp ook in een afzonderlijke lijst kan worden ingevoerd. Combinaties per bedrijfsvestiging behoort ook tot de mogelijkheden.

In de praktijk blijkt dat het gebruik van deze geavanceerde tool tot een nauwkeurige en snelle uitkomst leidt. Dit geldt des te meer omdat voorafgaande aan en gedurende het proces waarin de ontslagaanzeggingen moeten worden voorbereid, een bijzondere situatie eerder regel is dan uitzondering. Het pakket biedt zeker ook voordelen als sprake is van een gefaseerde uitvoering van een reorganisatie.

De afspiegelingstool en de bijbehorende dienstverlening zorgen bij u vooral voor ontzorging. Wij sturen u een template die u vult met de gegevens van de groep(en) werknemers die in de voorgenomen krimp zijn betrokken. Na ontvangst van de gegevens, gaan we voor u aan de slag. Vervolgverzoeken kunnen we vaak nog dezelfde dag van een reactie voorzien. Als we gevallen signaleren waarvoor een nadere beleidsmatige en juridische afweging vereist is, stemmen we dat af met een van de collega’s van AWVN-advocatent.

Dienstverlening afspiegelingstool:

• vaststellen aantal ontslagen op basis van de (concept-)adviesaanvraag
• pdf per uitwisselbare functie (al dan niet gekoppeld aan een lijst met uitwisselbare functies)
• pdf ontslagvolgorde per uitwisselbare functie, inclusief lijst omgekeerd afspiegelen
• check met UWV-regels en toelichting op eventuele afwijkingen
• toelichting per mail op bijzondere gevallen per uitwisselbare functie en per ingestelde krimp
• desgewenst eventuele toelichting.

Wie
Fiscalist Jan de Graaf en beloningsadviseur Karin Panman voeren de berekeningen uit. Vooraf spreken zij met u af welke AWVN-advocaat eventueel betrokken wordt in het advies.

Prijs afspiegelingstool

Standaard gaan wij uit van een systeem van nacalculatie, maar uiteraard kunnen wij voor u een prijsopgave maken. Voor een (eerste) afspiegeling op basis van de (concept-)adviesaanvraag, is de indicatie qua investering één tot twee dagdelen. Vervolgvragen: op basis nacalculatie. Dat geldt ook voor het eventueel inschakelen van een de AWVN-advocaten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden