04 mei 2020

Dijkbewaking in de polder

Met de coronacrisis is een acute crisis ontstaan bij veel bedrijven. Door het massaal wegvallen van inkomsten, is acute kostenbeheersing nodig. De overheid steunt met de NOW, maar dat is niet altijd genoeg. De arbeidsverhoudingen, de relatie tussen werkgevers en de vakorganisaties of ondernemingsraden kan onder druk komen als in de arbeidsvoorwaarden wordt ingegrepen.

Tegelijkertijd is dit het moment om gezamenlijk op te trekken. Ons arbeidsvoorwaardenoverleg heeft de afgelopen decennia goed gefunctioneerd en vormt een belangrijk fundament van het poldermodel. In de coronacrisis gaat dat niet vanzelf. Het is tijd voor dijkbewaking.

In dit webpaper een eerste analyse van de effecten van de coronacrisis op ons overlegmodel en de psychologische gevolgen daarvan voor bedrijven en medewerkers. Auteur Jan de Kramer, adviseur arbeidsverhoudingen bij AWVN, sluit af met de actuele strategische vragen voor werkgevers: wat kunt u doen om ook in deze tijd de verhoudingen met medewerkers, ondernemingsraden en vakorganisaties goed te houden?

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden