24 februari 2022

Veilig versoepelen op het werk: hoe doet u dat?

Vanaf 25 februari 2022 worden er weer coronamaatregelen versoepeld. Zo is het niet meer verplicht om mondkapjes te dragen in de winkel, bij verplaatsingen in de horeca en op kantoor. Ook de 1,5 meter afstand vervalt. Maar hoe houden we het veilig op de werkvloer na deze versoepelingen, nu we ook weer gedeeltelijk op kantoor mogen werken? Besmettingen op het werk moeten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden, zeker nu het verzuim al zo hoog is. Werkgevers maken zich hier zorgen om en willen het voor álle werknemers veilig houden op de werkvloer. AWVN geeft een paar tips voor een veilige terugkeer naar het werk.

Tips om veilig te versoepelen

Het blijft nog steeds verstandig om vast te houden aan de basisregels die verspreiding van het coronavirus beperken. Iedereen kan deze regels inmiddels wel opdreunen.

 • Handen wassen
 • Niezen en hoesten in de elleboog
 • Geen handen schudden
 • Thuisblijven bij klachten
 • Testen

Wat kunnen werkgevers nog meer doen om besmettingen tussen medewerkers te beperken?

 • Houd nog steeds zoveel mogelijk 1,5 meter afstand op het werk
 • Gebruik niet alle werkplekken en laat werknemers een reserveringssysteem gebruiken
 • Spreek met uw medewerkers af dat zij niet allemaal op hetzelfde moment naar kantoor komen, maar verspreid dit over verschillende dagen
 • Adviseer medewerkers mondkapjes te blijven dragen bij verplaatsingen
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek
 • Laat medewerkers een zelftest doen voor zij naar de werklocatie komen. Zeker als u een grotere bijeenkomst organiseert. En zorg dat werknemers vooral dan afstand kunnen houden van elkaar en bijvoorbeeld mondkapjes dragen bij verplaatsingen

Maatregelen versoepeld, maar niet op het werk?

Nu de maatregelen in de samenleving verder worden versoepeld, kan het draagvlak onder medewerkers om zich op het werk nog aan maatregelen te houden, verminderen. Werkgevers wordt aangeraden om hierover in gesprek te gaan met medewerkers. Leg uit waarom u het nog wel nodig acht. Bijvoorbeeld omdat u wilt voorkomen dat het verzuim verder oploopt en dat u ervoor wilt zorgen dat ook medewerkers met een kwetsbare gezondheid naar het werk kunnen komen en zich daar prettig bij voelen. Sommige medewerkers zullen het nog spannend vinden om weer op kantoor te werken als de maatregelen verder worden losgelaten. Ga hierover in gesprek en informeer medewerkers over de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden