20 december 2021

Thuiswerken en grensarbeid: maatregelen verlengd

Thuiswerken en grensarbeid: fiscale en sociale zekerheidsmaatregelen voor thuiswerken verlengd tot 1 april 2022 respectievelijk 1 juli 2022.

 

Om ervoor te zorgen dat de thuiswerkmaatregelen die Nederland, België en Duitsland tijdens de coronacrisis hebben genomen geen onverwachte gevolgen hebben voor mensen die over de grens wonen of werken, heeft Nederland met België en Duitsland overeenkomsten gesloten over de toepassing van de belastingverdragen. Voor de sociale zekerheid heeft Nederland met de andere lidstaten van de Europese Unie (‘EU-landen’) afgesproken dat waar iemand sociaal verzekerd is, niet wijzigt door de thuiswerkmaatregelen. Beide regelingen liepen tot en met 31 december 2021.

Met België en Duitsland is overeenstemming bereikt over een verdere verlenging tot en met 31 maart 2022 van de overeenkomsten over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. Voor de sociale zekerheid geldt dat de afspraken in Europees kader over de behandeling van thuiswerken zijn verlengd tot en met 30 juni 2022.

 

Zie ook de site van de Rijksoverheid: Antwoorden op Kamervragen over toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden