01 april 2022

Thuiswerkafspraken grensarbeid coronacrisis verlengd

Thuiswerken en grensarbeid: fiscale en sociale zekerheidsmaatregelen verlengd.

 

Om ervoor te zorgen dat de thuiswerkmaatregelen die Nederland, België en Duitsland tijdens de coronacrisis hebben genomen geen onverwachte gevolgen hebben voor mensen die over de grens wonen of werken, heeft Nederland met België en Duitsland overeenkomsten gesloten over de toepassing van de belastingverdragen.

Voor de sociale zekerheid heeft Nederland met de andere lidstaten van de Europese Unie (‘EU-landen’) afgesproken dat waar iemand sociaal verzekerd is, niet wijzigt door de thuiswerkmaatregelen. Deze maatregel is van toepassing tot en met 30 juni 2022.

Met België en Duitsland is overeenstemming bereikt over verdere verlenging van de bijzondere afspraken over de belastingverdragen. De speciale belastingafspraken met België en Duitsland lopen door tot en met 30 juni 2022.

Bronnen
U bent grensarbeider (belastingdienst.nl)
Wat als u vanwege het coronavirus thuis werkt | SVB
U bent grensarbeider (belastingdienst.nl)

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden