16 maart 2022

Thuiswerkadvies vervalt; hybride werken blijft populair

De laatste coronamaatregelen worden afgeschaft. Dat heeft minister Kuipers op 15 maart 2022 bekendgemaakt. Na twee jaar komt het thuiswerkadvies per direct te vervallen. Vanaf 23 maart geldt er geen mondkapjesplicht meer in het openbaar vervoer. De basisadviezen zoals handen wassen en testen bij klachten blijven nog wel gelden.
AWVN is blij dat het gedeeltelijke thuiswerkadvies eindelijk is losgelaten. Werkgevers en werknemers kunnen nu hun nieuwe hybride werken beleid écht uitrollen. In dit artikel leest u hoe u dit soepel kunt laten verlopen.

Hybride werken populair

Uit recent ledenonderzoek van AWVN bleek dat het merendeel van de werkgevers nog voorzichtig is met het versoepelen van de coronamaatregelen op de werkvloer. Aan de ene kant omdat zij zich zorgen maken over de gezondheid van medewerkers, maar ook omdat zij een uitbraak van het coronavirus op de werkvloer en daarmee een hoog ziekteverzuim willen voorkomen. Na het vervallen van het thuiswerkadvies zullen meer werknemers naar de werklocatie gaan. Het is belangrijk dat werknemers weer samen op locatie werken. Voor de samenwerking en band tussen collega’s, het doorgeven van de organisatiecultuur en het inwerken van nieuwe medewerkers. Aan de andere kant zijn er tijdens de pandemie goede ervaringen opgedaan met (deels) thuiswerken. Hybride werken zal de norm worden. Maar hoe organiseer je dit op een goede manier?

Routekaart hybride werken

Het kantoor zal een plek worden waar collega’s elkaar ontmoeten en waar zij samenwerken. AWVN adviseert werkgevers om afspraken te maken met medewerkers over de balans tussen thuiswerken en op locatie. Vraag medewerkers wat hun wensen zijn over hybride werken. Organiseer een reboardingsmoment om stil te staan bij de terugkeer naar kantoor. Maak afspraken voor welke werkzaamheden medewerkers naar kantoor komen en wanneer het beter is om vanuit huis te werken. AWVN heeft een routekaart hybride werken ontwikkeld die helpt om stap voor stap een gedragen beleid voor hybride werken in uw organisatie op te stellen. Hoe past hybride werken bij uw organisatie. Hoe gaat u dit inregelen en wat is er nodig om het beleid uit te voeren? In de position paper Back to Work? How2Work heeft AWVN de zaken op een rij gezet voor werkgevers om een HR-visie op de organisatie van werk te ontwikkelen, nu we weer terug mogen naar de werkplek.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden