15 april 2022

Vergoeding Engelse vertaling kernbepalingen cao’s verlengd

Het ministerie van SZW blijft in 2022 en 2023 de kosten voor het vertalen van de kernbepalingen in algemeen verbindend verklaarde cao’s, vergoeden.

 

Het Europese recht heeft vereisten voor de kenbaarheid van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. De kenbaarheid van de cao wordt vergroot door publicatie van een Engelstalige versie van de avv’de cao.
Omdat het door SZW gereserveerde budget dat eenmalig de kosten voor vertaling van de betreffende algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen vergoedt niet volledig is benut, wordt het restant door SZW weer beschikbaar gesteld in 2022 en 2023 aan cao-partijen.
Cao-partijen kunnen tot 18 november 2023 vertalingsverzoeken indienen bij SZW.

Verzoek om te vertalen

Wanneer de definitieve versie van het avv-besluit is vastgesteld, kunnen cao-partijen de aanvraag voor een verzoek tot vertaling indienen via PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl. Partijen wordt verzocht bij de aanvraag een Worddocument met de hele cao-tekst aan te leveren, waarbij is aangegeven welke arbeidsvoorwaarden (harde kern) de buitenlandse werkgever moet garanderen aan zijn gedetacheerde werknemers.

Conceptvertaling
Het ministerie van SZW schakelt een vertaalbureau in en legt de conceptvertaling ter controle voor aan cao-partijen, met het verzoek eventuele op- en/of aanmerkingen door te geven. Zodra er een vertaling is waar partijen akkoord mee zijn, kan deze worden gemaild naar PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl. SZW plaatst de vertaalde cao-tekst vervolgens op de posting of workers website.
Om onduidelijkheid te voorkomen kunnen partijen eventueel in de cao opnemen dat de oorspronkelijke Nederlandse tekst leidend is. Het is ook een optie om (daarnaast) in de begeleidende tekst van de cao, bijvoorbeeld in de preambule of op de website, een passage op te nemen waarin staat dat de oorspronkelijke Nederlandse tekst leidend is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden