28 januari 2022

Eindevaluatie cao-jaar 2021: ‘Meer vooruitkijken in cao’s’

‘In afspraken over arbeidsvoorwaarden moet veel meer worden vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen, in het bijzonder de beschikbaarheid van en aantrekkelijkheid voor gekwalificeerd personeel en de betekenis van maatschappelijke processen als de energietransitie.’ Dat stelt werkgeversvereniging AWVN naar aanleiding van de evaluatie van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen het afgelopen jaar, Eindevaluatie cao-jaar 2021. Een achtbaan.

 

De belangrijkste adviseur van werkgevers op het vlak van loon, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden constateert dat het afgelopen jaar in de besprekingen tussen werkgevers en werknemers vooral ging over de lonen. Dat leidde vaak tot veel arbeidsonrust en hardere onderhandelingen dan in andere jaren.

Volgens AWVN laten de onderhandelaars daarmee kansen liggen om ondernemingen crisis- en toekomstbestendiger te maken en om werkenden een betere positie te geven op de huidige en aankomende arbeidsmarkt. Ook blijven mogelijkheden onbenut om bij te dragen aan een maatschappelijk thema als de arbeidsmarkt – waar gelijktijdig 1 miljoen mensen aan de kant staan en veel vacatures niet kunnen worden vervuld – en om bij te dragen aan een groot maatschappelijk vraagstuk als de energietransitie.

AWVN erkent dat 2021 een bijzonder jaar was vanwege de economische en maatschappelijke onzekerheid in verband met het coronavirus. Veel cao’s werden pas ná de einddatum vernieuwd waardoor veel werknemers lang geen loonstijging kregen.

Qua aantallen afgesloten cao’s was 2021 wél een vruchtbaar jaar, mede doordat eerder uitgestelde onderhandelingen werden ingehaald. In totaal zijn er 411 akkoorden tot stand gekomen en krijgen 3,75 miljoen werknemers een nieuwe cao. Dat is vooral veel meer dan de 300 cao’s van 2020 en zelfs iets meer dan in een gemiddeld jaar.

De gemiddelde cao-loonstijging in 2021-akkoorden bedraagt 1,93%. Achter dit gemiddelde gaat een grote variatie aan afspraken schuil: in sectoren waar het goed gaat, stijgen de lonen harder. Voor 489.000 werknemers werd een cao afgesproken zonder loonstijging, de zogenoemde ‘nullijn’. Werknemers met een nullijn werken in sectoren die hard geraakt zijn door de lockdowns uit 2021, zoals de horeca en cultuur en evenementensector. Daartegenover kregen 346.000 werknemers een loonstijging boven de 3 procent. Daarvan werken de meeste werknemers in de voedingsindustrie, in de chemie en in de farmaceutische industrie.

Einde persbericht
Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden