13 januari 2023

Werkgeversbijdrageregeling (2023) verlengd met CNV en FNV

Voor dit jaar is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling verlengd (met een jaar) door AWVN, FNV en CNV, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De bijdrage voor 2023 is conform de regeling verhoogd naar € 22,71 per fte (2022: € 22,06).

De Unie heeft besloten niet langer partij te zijn bij deze overeenkomst. Werkgevers die alleen met de Unie een cao afsluiten waarin zij afgesproken hebben de AWVN-werkgeversbijdrageregeling aan te houden, hoeven dus ook niet af te dragen. Zij krijgen voor dit jaar geen rekening van het FIB in oktober.

Als er een cao met een afspraak over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling afgesloten is met FNV en/of CNV “erbij”, of met alleen FNV en/of CNV, zal er niets aan de hoogte van de FIB-rekening veranderen. Het FIB, de organisatie die de bijdragen int, zal aan het eind van het jaar de bijdragen verdelen over FNV en CNV, conform hun eigen afspraken.

In de loop van dit jaar zal AWVN zich met leden beraden over de voortzetting en vormgeving van de AWVN-werkgeversbijdrageregeling.

Download de regeling voor 2023.
AWVN-werkgeversbijdrageregeling 2023

Vragen over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling? Neem contact op met Monica Wirtz.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden