20 juni 2023

AWVN: ‘Balans in cao-overleg is zoek’

‘De balans in het cao-overleg is zoek. Het is zaak het evenwicht te herstellen tussen loonstijgingen en stijging van de arbeidsproductiviteit, tussen focus op korte termijn en lange termijn en tussen verschillende groepen werknemers.’

 

Dat stelt directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN dinsdagmiddag in een toelichting op de halfjaarlijkse evaluatie van het verloop van de cao-onderhandelingen. Hij doet dat tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers.

In de tussenevaluatie, getiteld ′Op zoek naar de balans′, constateert AWVN dat de onderhandelingen verhard zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal werknemersacties en stakingsdreigingen. De maatschappelijke druk en de nadruk van de vakbonden op koopkrachtbehoud resulteren dit cao-jaar in een sterk oplopende trend in loonafspraken met een hoogtepunt in mei. In de afgelopen maand was de gemiddelde loonafspraak 8,2 procent.

Dat kan volgens AWVN uitlopen in een loon-prijsspiraal. AWVN wijst op grote economische onzekerheden en teruglopende vraag in verschillende sectoren. Puts constateert dat de loonstijgingen hoger uitvallen dan de stijging van de productiviteit. Dat betekent dat de loonkosten stijgen per product of dienst, waardoor de prijzen weer eerder omhoog zullen gaan, waarmee een haasje-over-effect kan ontstaan. Ook De Nederlandsche Bank waarschuwt hiervoor.

De nadruk op loonstijgingen leidt daarnaast volgens AWVN tot een verwaarlozing van vraagstukken voor de langere termijn met als belangrijkste de investering in (potentiële) werknemers. Investeringen in leren en ontwikkelen en de preventie van ziekteverzuim zijn van groot belang voor een gezonde arbeidsmarkt waar mensen duurzaam kunnen werken. Achterblijvende investeringen in werkenden kunnen op termijn leiden tot een afname van het verdienvermogen van Nederland, aldus Puts.

In het lopende cao-jaar worden regelmatig afspraken gemaakt die relatief gunstiger zijn voor werkenden in lagere loonschalen, bijvoorbeeld door vaste bedragen af te spreken naast percentuele. Puts noemt dergelijke gedifferentieerde afspraken ‘een duidelijk signaal dat werkgevers de werknemers die dit het hardste nodig hebben willen ondersteunen’. Maar hij waarschuwt ook voor scheve beloningsverhoudingen.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

AWVN
Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden