28 maart 2019

Cao van de toekomst: het triple M model

Hoe ziet de cao er in de toekomst uit? AWVN heeft in recent afgesloten cao-akkoorden drie nieuwe cao-afspraken ontdekt. De cao van de toekomst voldoet aan de zogenaamde triple M factor: Meedenken, Mee-ademende beloning en Maatwerk. AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld licht het triple M model toe in deze vlog.

Aan de hand van onder anderen de nieuwe cao van ING Bank (2019 – red.), waarin werkgeluk centraal staat, vertelt hij dat een cao geen dik boekwerk hoeft te zijn waarin alle uitzonderingen staan opgesomd en waarin de arbeidsvoorwaarden helemaal zijn dichtgetimmerd. Zowel werknemer als werkgever hebben meer baat bij een cao waarin de hoofdlijnen zijn geformuleerd en betrokkenen op de werkvloer zoveel mogelijk ruimte hebben om naar eigen behoefte arbeidsvoorwaarden vorm te geven.

In de meest toekomstbestendige cao’s van nu ziet AWVN langzaam maar zeker de cao van de toekomst ontstaan. Als rode draad hebben wij daarin de drie M’s gevonden: partijen experimenteren met Maatwerk, Mee-ademende beloning en Meedenken over de toekomst.

Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?

Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?
Hoe ziet de cao van de toekomst eruit? Het triple M model
- Hoe ziet de cao van de toekomst eruit?
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden