30 maart 2021

Blijven de cao-lonen echt achter?

Het beeld dat de cao-lonen het afgelopen decennium zijn achtergebleven, berust op een wijdverbreid misverstand, betoogt AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld.

De gemiddelde loongroei wordt geregeld afgezet tegen de economische groei. Toch blijkt uit de cijfers dat de cao-loonstijging tussen 2009 en 2019 1,6% per jaar bedroeg, en niet achterbleef bij de gemiddelde economische groei in die periode (1,0% per jaar). Ook als je de lonen afzet tegen de arbeidsproductiviteit of de arbeidsvoorwaardenruimte die vakbonden hebben gedefinieerd, kom je tot die conclusie.

In deze vlog prikt Laurens de mythe van de achterblijvende lonen door.
Hij schreef over dit onderwerp ook een artikel in ESB, het vakblad voor economen

- Mythe van de achterblijvende lonen doorgeprikt
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden