09 december 2019

Even voorstellen… het Wetboek van Werk

Hoe moet de toekomst van het arbeidsrecht eruit zien? Over die vraag heeft een groep arbeidsrechtdeskundigen en wetenschappers, onder wie AWVN-directeur juridische zaken Judith van der Hulst, zich het afgelopen jaar gebogen. Conclusie: bestaande regels voldoen niet meer, er is een nieuw Wetboek van Werk nodig. Om hun conclusie kracht bij te zetten, heeft de expertgroep zelf haar idee van zo’n wetboek op papier gezet.

Judith laat in deze vlog de belangrijkste veranderingen voor het arbeidsrecht de revue passeren:

  1. Uitgangspunt van het Wetboek van Werk is de waarde van werk in brede zin, niet alleen voor het individu, maar ook voor de organisatie en de maatschappij;
  2. Leven lang ontwikkelen vormt een rode draad, omdat het steeds belangrijker wordt voor het vinden én behouden van werk;
  3. Voor de beëindiging van iedere werkrelatie bestaat in het Wetboek een redelijke grond. De transitievergoeding vervalt, maar daar staat een hogere werkloosheidsuitkering tegenover. Een werkloze krijgt de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren;
  4. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkverschaffer de werkende de eerste zes weken door;
  5. De werkapp informeert werkgever en werkende in begrijpelijke taal over hun rechten en plichten.

Meer weten over de ideeën uit het Wetboek van Werk 2025? Die vindt u hier

- Vijf principes uit het Wetboek van Werk 2025
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden