24 november 2022

Akkoord van Wassenaar bestaat 40 jaar!

Veertig jaar geleden, op 24 november 1982, ondertekenden werkgevers- en werknemersorganisaties het Akkoord van Wassenaar. In het akkoord werd loonmatiging afgesproken, in ruil voor arbeidstijdverkorting. AWVN-beleidsadviseur Niek Hinsenveld ging terug naar de Wassenaarse villa waar 40 jaar geleden het akkoord werd getekend, voor inspiratie voor een nieuw Akkoord van Wassenaar dat past bij de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Meer over het Akkoord van Wassenaar leest u hier

- Tijd voor een nieuw Akkoord van Wassenaar
Aanmelden