06 september 2022

WNT: algemene bezoldigingsmaximum 2023 gepubliceerd

Het algemene bezoldigingsmaximum (Wet normering topinkomens) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2023 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 223.000 (was € 216.000).

Voor de indexering van het algemeen bezoldigingsmaximum dient het door het CBS voor het jaar 2021 vastgestelde indexcijfer voor de contractuele loonkosten voor de overheid te worden genomen.  Voor 2021 is de contractuele loonstijging per maand van de sector overheid 2,9%1. Een verhoging van € 216.000 met dit percentage, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s, leidt tot de vaststelling van het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 op € 223.000.

Het besluit over het algemene bezoldigingsmaximum is op 31 augustus 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden