CROW: ‘Functies beperken medewerkers’

Niet functies, maar kerncompetenties vormen de basis van de beoordeling en beloning van de medewerkers van kennisplatform CROW. Het mooie is dat deze competenties direct verbonden zijn met de strategie van de organisatie. AWVN begeleidde deze veranderoperatie op HR-gebied.

CROW in Ede is kennispartner van (decentrale) overheden, ingenieursbureaus en aannemers op het vlak van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer, vervoer, aanbesteden, contracteren, beton- en waterbouw. In samenwerking met opdrachtgevers en marktpartijen ontwikkelt de stichting kennisproducten, zoals online kennismodules, handboeken, meetinstrumenten en cursussen. Denk bijvoorbeeld aan kerncijfers om het aantal parkeerplaatsen te berekenen dat moet worden aangelegd in nieuwe woonwijken of winkelcentra.

De medewerkers van CROW weten enorm veel over hun eigen vakgebied. Maar wat de eindgebruikers van hun kennisproducten nou precies willen, was minder bekend. ‘Een toekomstbestendige organisatie kent de behoeften van de markt. Ons doel was dus om beter te weten wat er speelt en proactief te zijn. Daarnaast was de organisatiestructuur tamelijk star, met weinig uit- en doorstroom’, vertelt directielid Véronique Christiaans-Joosten.

Kortom: tijd voor verandering. CROW schakelde adviesbureau FRINGE. uit Arnhem in om de noodzakelijke vernieuwing en AWVN om de bijbehorende HR-ontwikkeling vorm te geven. Al gauw werd duidelijk dat CROW wilde bewegen van hiërarchische aansturing naar zelforganisatie. Christiaans-Joosten: ‘Met kleinere teams, dicht op het portfolio en de klanten. Daarom moesten we de traditionele functieprofielen achter ons laten. Zelforganiserende teams hebben immers behoefte aan flexibiliteit en ontwikkeling – en niet aan medewerkers die zich strikt aan hun taakomschrijving houden.’

CROW formuleerde samen met AWVN en FRINGE. acht kerncompetenties. Dat zijn de kwaliteiten die in de organisatie aanwezig móeten zijn om de strategie uit te voeren: dieptekennis, breedtekennis (kennis van aanpalende vakgebieden en de maatschappelijke context), relatiekennis (hoe zitten je relatienetwerken in elkaar?), proceskennis (in welke beleids-, werk- en inspraak-processen zijn je klanten verwikkeld?), executiekracht, samenwerken, ondernemerschap en exploitatie.

Tulner: ‘In samenspraak met de medewerkers hebben we voor alle kerncompetenties de bijbehorende kwaliteiten, valkuilen en drijfveren op een rij gezet. Daarna hebben we bepaald wat iemand per kerncompetentie moet kennen en kunnen om als ‘gekwalificeerd’, ‘ervaren’ of ‘autoriteit’ te worden gezien. Dit heeft geleid tot een gedetailleerde expertisematrix voor alle kenniswerkers en marketeers van CROW.’

Benieuwd naar de gevolgen die de expertisematrix van CROW heeft voor de beloning en de performance- en developmentcyclus? Lees hieronder dan het hele artikel.

download artikel

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden